ZOEKEN

UNO begeleidt verkoop A.C. Hartman aan The Fruit Farm Group

Artikel geschreven door: UNO begeleidt verkoop A.C. Hartman aan The Fruit Farm Group op 13 juli 2017

A.C. Hartman, marktleider in biologische glastuinbouwproducten, is overgenomen door The Fruit Farm Group (TFFG). UNO begeleidde A.C. Hartman bij de verkoop.

UNO begeleidde A.C. Hartman bij de voorbereiding tot verkoop, selectie van de koper, totstandkoming van de deal en het due diligence onderzoek.

Overname

A.C. Hartman, een familiebedrijf opgericht in 1948, levert al decennia lang groenten en fruit aan Albert Heijn via Bakker Barendrecht. Laatstgenoemde onderneming werd in 2004 overgenomen door Belgische ondernemer Hein Deprez, grootaandeelhouder van Greenyard (waar hij zijn bedrijf Univeg in liet opgaan) en The Fruit Farm Group. Zo leerden koper en verkoper elkaar kennen.

Op 30 juni 2017 tekenden Wim Hartman en Hein Deprez de overeenkomst waarbij alle aandelen van A.C. Hartman werden overgenomen. De overname stelt A.C. Hartman in staat te groeien en de onderneming verder te verduurzamen. Met de overname van A.C. Hartman sluit Deprez de keten tot aan Albert Heijn. A.C. Hartman behoudt haar naam en zet de activiteiten op de bestaande locatie voort.

Meer glastuinbouwareaal, meer werkgelegenheid

Om tegemoet te komen aan de sterk stijgende vraag naar duurzaam geteelde biologische glasgroenten wordt het bestaande areaal zo veel mogelijk omgebouwd naar biologisch. Het nieuwe areaal wordt benut voor zowel conventionele als biologische glastuinbouw.

Daartoe heeft A.C. Hartman de afspraak gemaakt met het project Waddenglas voor de aankoop van 50 hectare landbouwgrond. Het project Waddenglas is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Franekeradeel, de provincie Fryslân en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het glastuinbouwareaal zal worden uitgebreid van 72 naar 110 hectare.

Hein Deprez: “Het gebruik van aardwarmte en de aankoop van de extra gronden van project Waddenglas bieden A.C. Hartman continuïteit en extra werkgelegenheid. A.C. Hartman is nu al, met dertig procent marktaandeel, de grootste biologische teler van groenten in Nederland, maar groeit hiermee ook uit tot een van de drie grootste Nederlandse glastuinbedrijven.”

Geothermie

Voor de realisatie van een geothermiebron gaat A.C. Hartman nauw samenwerken met Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en het Nationaal Groenfonds. Beide organisaties stellen financiële middelen en kennis ter beschikking aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

Binnen afzienbare tijd wordt in de omgeving van Sexbierum een eerste put van drie kilometer diepte geslagen, waaruit warm water naar boven wordt gepompt dat de kassen zal verwarmen. Deze geothermische bron is een primeur voor de provincie Fryslân.

Michel Hendriks, directeur van het FSFE: “Provincie Fryslân heeft een zeer geschikte ondergrond voor het toepassen van geothermie. De overgang van aardgas op aardwarmte zorgt op termijn voor een forse reductie van het fossiele energieverbruik van de provincie Fryslân en draagt zo sterk bij aan het halen van de provinciale duurzaamheidsdoelstellingen.”


Andere Artikelen

Actueel

Laat 2021 een bijzonder jaar worden én dan niet alleen door het breken van weerrecords

Lees meer
Actueel

Minicursus ‘verkoopproces & bedrijfswaardering’

Lees meer