Waardering bij echtscheiding

bedrijfswaardering

Geen enkele echtscheiding is leuk. Maakt uw onderneming deel uit van de gezamenlijke boedel? Een eerlijke verdeling vraagt dan om specifieke expertise. Dit geldt nog sterker als zowel u als uw partner binnen de onderneming actief zijn. De verstrengeling van privé en werk ontrafelen en kundig verdelen is lastig en soms pijnlijk. UNO kan als onafhankelijk waarderingsexpert de waarde van de onderneming vaststellen en bovendien adviseren hoe de onderneming na de scheiding gezond voortgezet kan worden.

Acceptatie van de bepaalde waarde

Een bedrijfswaardering wordt gemaakt door een specialist. Dat spreekt voor zich. Maar bij een waardering bij scheiding kan het voorkomen dat deze niet door beide partijen wordt erkend. Was de expert wel echt onafhankelijk? Als adviseur van de onderneming werkt UNO altijd onafhankelijk en daardoor feitelijk in opdracht van beide partijen. Soms krijgen we hiermee automatisch de rol van mediator. Vaak leidt dit tot een breed gedragen acceptatie van de waardebepaling.

Onderhandelen is afstemmen in redelijkheid

Een bedrijfswaardering leidt meestal tot een ‘bandbreedte’ van de waarde van de onderneming. De volgende stap is het onderhandelen over een bedrag en toedeling die voor beide partijen acceptabel is. Maatwerk is hierin cruciaal. Wel is redelijkheid, maakbaarheid en continuïteit van de onderneming ons uitgangspunt. UNO heeft regelmatig moeten opboksen tegen ‘sigarendoos’-calculaties door betrokkenen met een irreëel beeld van de waarde van een bedrijf. Met veel ruis, tijd en kosten tot gevolg, wat vrijwel altijd ten koste gaat van de onderneming én de betrokkenen.

Financieren van de afkoop

Het resultaat van een echtscheiding is vaak dat de ene ex-partner een bedrag moet betalen aan de andere ex-partner. Hoe deze andere ex-partner deze afkoop financiert, is vaak een vraagstuk op zich. Maar heel zelden wordt het aandelenkapitaal omgezet in een (langlopende) lening. Veel vaker wil de vertrekkende partij ‘boter bij de vis’. De bank zal in zo’n geval om een financieel plan en eventueel een (strategisch) bedrijfsplan vragen. Ook bij dit aspect van uw echtscheiding kunt u vertrouwen op onze deskundigheid.

Lees ook

Indicatieve bedrijfwaardering

author image Tjarda van Dam

Onafhankelijk waarderingsrapport

author image Tjarda van Dam