ZOEKEN

Herstructurering & turnaround management

Verkeert uw onderneming in financieel zwaar weer? Of dreigt het daarin te komen? We snappen heel goed dat dit voor veel stress zorgt. En dat op een moment dat u juist snel en adequaat moet handelen. UNO heeft alle expertise in huis om u te helpen deze storm te trotseren en het tij te keren. Na een zorgvuldig insolventietraject keert de rust terug en kunt u weer op gezonde voet verder met uw bedrijf.

Situatie in kaart

Zwaar weer kent vele vormen. Wat is er in uw geval daadwerkelijk aan de hand? UNO kan u helpen een scherpe analyse te maken, bijvoorbeeld met een quick scan. Essentieel hierbij is te herkennen of de financiële terugval incidenteel of structureel is. Ook kijken we of uw bedrijf voldoende weerstand heeft om de stappen te zetten die nodig zijn. Alle handelingen liggen immers onder het vergrootglas van schuldeisers. UNO is een ervaren regisseur in dit soort situaties.

Oplossingen en scenario’s

Op basis van de feiten kunnen wij u en uw onderneming goed coachen. Vaak zijn er meerdere routes mogelijk en elke route kent eigen consequenties voor u als ondernemer, maar ook voor uw schuldeisers en medewerkers. Ons advies is maatwerk; we nemen de tijd die er is om alle opties te overwegen. Zo komen er soms onverwachte, maar zeer nuttige oplossingen naar voren. Wij werken daarom altijd verschillende scenario’s uit en rekenen deze voor u door. Dit vormt de basis van een goed herstelplan, waarmee de bank weer vertrouwen in u krijgt.

Rust en overzicht

Een insolventietraject is vaak hectisch. De liquiditeitskrapte kan tot spanningen leiden bij bijvoorbeeld uw bank en crediteuren. Extra tijd zou handig zijn, maar die is er eigenlijk niet. Sterker nog, allerlei partijen vragen om duidelijkheid over de aard en omvang van de problematiek en hoe deze wordt opgelost. UNO zorgt voor rust en overzicht. We helpen u door de bomen het bos te zien, communiceren tactvol en doortastend met alle betrokkenen en sturen planmatig aan op passende oplossingen.

Lees ook...