ZOEKEN

Onafhankelijk waarderingsrapport

In sommige bedrijfssituaties is een onafhankelijke waardering door een registered valuator noodzakelijk. Bijvoorbeeld in conflictsituaties of als er sprake is van een bindende adviesopdracht. Maar ook als het waarderingsrapport een bredere verspreidingskring kent dan alleen de opdrachtgever, kan een onafhankelijk waarderingsrapport de juiste keuze zijn. De ervaren waarderingsexperts van UNO hebben alle credentials om voor u een compleet waarderingsrapport op te stellen met een diepgaande en onafhankelijke analyse van de waarde van uw onderneming.

Diepgaande analyse

Voor het bepalen van de waarde van uw onderneming, vragen we u om diverse financiële gegevens. Natuurlijk spreken we de gegevens met u door en kunt u alles toelichten. Vervolgens toetsen we alle gegevens uitgebreid aan relevante macro-economische ontwikkelingen en branche- en sectorinformatie. Bovendien beoordelen we de fiscale, juridische en organisatorische aspecten die van invloed kunnen zijn op de waardering. De gehanteerde vermogenskostenvoet onderbouwen we met een diepgaande inventarisatie van de aanwezige risicoaspecten.

Betrouwbaar waarderingsrapport

De conclusie van de analyse zetten we helder uiteen in een waarderingsrapport. In dit rapport worden alle aspecten die een rol spelen bij de totstandkoming van de waardering uitgebreid beschreven en toegelicht. Wat de noodzaak van een onafhankelijke bedrijfswaardering in uw geval ook mag zijn, u bent verzekerd van een betrouwbaar beeld van de economische waarde van uw onderneming.

Lees ook...