Financiële uitdagingen, zoals een dreigend faillissement, brengen veel stress en onzekerheden met zich mee. Ook uw bank of externe investeerder kan gaan twijfelen en daarom vragen naar een herstelplan en bovendien naar de bewaking van de uitvoering ervan. UNO staat naast u tijdens het opstellen van een realistisch herstelplan en het in de praktijk brengen ervan. Samen werken we toe naar een structurele oplossing voor de financiële gezondheid van uw bedrijf.

Realistisch herstelplan

Een goed herstelplan is realistisch. Bij het ontwerp ervan houden we bovendien rekening met mogelijke tegenvallers in de toekomst. Een sterke onderneming moet immers tegen een stootje kunnen. Sommige te nemen acties om (weer) sterk te worden kunnen lastig zijn. Bijvoorbeeld als u personeel moet ontslaan. Ook hierin staat UNO u bij. Als onafhankelijke partij voeren we de noodzakelijke gesprekken en communiceren we de mededelingen rondom het herstelplan met alle betrokkenen.

Het ‘lek’ dichten

De financiële uitdaging waar u voor heeft gestaan, is niet zomaar ontstaan. Ergens heeft een kwetsbaar punt gezeten in de financiële basis van uw bedrijf. Soms doemt deze plotseling op. Vaker is er echter sprake van een structurele ‘lekkage’. UNO helpt u bij het opsporen en elimineren van de oorzaken hiervan. De oorzaken wegnemen en het lek dichten is essentieel voor een solide herstelplan en daarmee voor een gezonde toekomst voor uw bedrijf.

Helder en open richting uw bank

Uw bank zal niet alleen een herstelplan eisen, maar ook dat de realisatie daarvan zorgvuldig wordt bewaakt door een onafhankelijke partij. De afspraken, plannen en eventuele besparingen zullen taakstellend moeten worden uitgevoerd. Bovendien moet het effect van de acties worden gemeten, zodat u kunt bijsturen. UNO bewaakt de uitvoer van het herstelplan voor u. Daarnaast weten we hoe u helder en open kunt communiceren met uw bank, zodat uw bank weer vertrouwen in u krijgt. Samen met u kiezen we steeds de beste insteek.

Lees ook

UNO Quick scan

author image Tjarda van Dam

Crediteurensanering

author image Tjarda van Dam