ZOEKEN

Bedrijfswaardering

Staat u aan de vooravond van de koop of verkoop van een onderneming? Een bedrijfswaardering biedt houvast gedurende het traject. Helder inzicht in de waardebepalende elementen (value drivers) vormt bovendien de drijvende kracht achter stabiel groeiende, succesvolle bedrijven. Onze ervaren geregistreerde waarderingsexperts weten dat elke situatie anders is en kijken verder dan een eenmalige bedrijfswaardering.

Van indicatie tot noodzaak

Wanneer wij voor u als business valuator aan de slag gaan, heeft u optimaal profijt van onze persoonlijke aanpak en pragmatische kennis van bedrijfswaardering. Met onze deskundigheid en praktische werkwijze komen we snel tot een indicatieve waardering van uw onderneming. In bepaalde gevallen is er meer dan een indicatie nodig. Bij bijzondere bedrijfssituaties, zoals bedrijfsopvolging, een uittredende aandeelhouder, echtscheiding, zakelijke geschillen of werknemersparticipaties, kan een onafhankelijke waardering door een registered valuator noodzakelijk zijn. In zo’n geval maken we voor u een uitgebreid en onafhankelijk waarderingsrapport.

Meer dan een waarderingsmodel

UNO heeft jarenlange ervaring met het maken van bedrijfswaarderingen en in het doorgronden van waardebepalende elementen in een bedrijf. Denk daarbij aan de markt- en concurrentiepositie van uw bedrijf, de risicospreiding, schaalvoordelen, competenties van het management en de financiële prestaties. Het koppelen van de juiste waarde aan deze elementen berust op een gegronde onderbouwing en marktconforme uitgangspunten. U krijgt dan ook heldere tekst en uitleg over hoe de waardering tot stand is gekomen en onder welke omstandigheden deze van toepassing is. Immers, de meerwaarde van een bedrijfswaardering is de hanteerbaarheid ervan.

Waardecheck als tool voor ondernemers

UNO gaat verder dan alleen waarderen. Samen met u slaan we de brug van waarderen naar ondernemen. Onze adviseurs geven u niet alleen inzicht in de opbouw van de waarde binnen uw bedrijf. Ze laten u ook zien hoe u controle uitoefent op de waardebepalende elementen en hoe u adequaat kunt anticiperen op bijzondere bedrijfssituaties. Veel van onze klanten kiezen voor een periodieke waardecheck. We schuiven dan aan bij de jaarlijkse strategische sessie van uw onderneming en geven u noodzakelijke gereedschappen om de korte- en langetermijndoelstellingen bij te stellen en de voortgang te bewaken. Zo blijft u wendbaar en offensief ondernemen.

Lees ook...