Bedrijfswaardering

bedrijfswaardering

Staat u aan de vooravond van de koop of verkoop van een onderneming? Dan heeft u vast een bedrijfswaardering nodig. Een bedrijfswaardering biedt houvast gedurende het traject. Maar er zijn nog veel meer situaties te bedenken, waarbij een waardebepaling van uw bedrijf noodzakelijk is.

Kennis van de waarde-bepalende elementen vormt bijvoorbeeld de drijvende kracht achter stabiel groeiende, succesvolle bedrijven. Een periodieke bedrijfswaardering is daarom een belangrijke tool om wendbaar te blijven en offensief te kunnen ondernemen.

Onze ervaren geregistreerde waarderingsexperts weten dat elke situatie anders is. Daarom kijken we verder dan een eenmalige bedrijfswaardering.

Bedrijfswaarderingen: van indicatie tot noodzaak

Mogen wij als waarderingsdeskundige voor u aan de slag? Dan profiteert u van onze persoonlijke aanpak en pragmatische kennis van bedrijfswaardering. Met onze deskundigheid en praktische werkwijze komen we snel tot een indicatieve waardebepaling van uw onderneming.

In bepaalde gevallen is er echter meer nodig dan “slechts” een indicatie van de waarde. Bij bijzondere bedrijfssituaties kan een onafhankelijke waardering door een “registered valuator” noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld bij bedrijfsopvolging, een uittredende aandeelhouder, echtscheiding, zakelijke geschillen of werknemersparticipaties. In zo’n geval maken we voor u een uitgebreid en onafhankelijk waarderingsrapport.

Meer dan waarderen met een model

Wij hebben jarenlange ervaring met het maken van bedrijfswaarderingen en in het doorgronden van de elementen die de waarde van een bedrijf bepalen. Denk daarbij aan de markt- en concurrentiepositie van uw bedrijf, de risicospreiding, schaalvoordelen, competenties van het management en de financiële prestaties. Het koppelen van de juiste waarde aan deze elementen berust op een gegronde onderbouwing en marktconforme uitgangspunten. U krijgt dan ook heldere tekst en uitleg over hoe de bedrijfswaardering tot stand is gekomen en onder welke omstandigheden deze waarde van toepassing is. Immers, de meerwaarde van een bedrijfswaardering is de hanteerbaarheid ervan voor uw onderneming.

Zo is voor het kleinere MKB de rentabiliteitswaardemethode het meest gangbaar en praktisch toepasbaar. Grotere ondernemingen met planbare horizon worden op basis van toekomstige kasstromen (DCF-methode (Discounted Cash Flow), APV-methode (Adjusted Present Value)) gewaardeerd. Elke onderneming kent weer haar eigen specifieke positie in haar zakelijke omgeving. Maatwerk is geboden.

Bedrijfswaardering nodig als tool voor ondernemers

Onze waarderingsexperts gaan verder dan alleen het waarderen van uw bedrijf. Samen met u slaan we de brug van waarderen naar ondernemen. Onze adviseurs geven u niet alleen inzicht in de opbouw van de waarde binnen uw bedrijf. Ze laten u ook zien hoe u controle uitoefent op de waardebepalende elementen en hoe u adequaat kunt anticiperen op bijzondere bedrijfssituaties. Veel van onze klanten kiezen daarom voor een periodieke bedrijfswaardering. We schuiven aan bij de jaarlijkse strategische sessie van uw onderneming en geven u noodzakelijke gereedschappen om de korte- en langetermijndoelstellingen bij te stellen en de voortgang te bewaken. Met de periodieke bedrijfswaardering blijft u wendbaar en offensief ondernemen.

Meer weten?

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u al een concrete vraag over bijvoorbeeld een fusie of overname en dus een bedrijfswaardering nodig?

Bel ons op 088 506 1000 of neem op een andere manier contact met ons op.

Lees ook

Indicatieve bedrijfswaardering

author image Tjarda van Dam

Onafhankelijk waarderingsrapport

author image Tjarda van Dam