UNO: experts in bijzondere bedrijfssituaties

UNO biedt ondernemers advies en begeleiding bij bijzondere bedrijfssituaties.
Doorgaans adviseert UNO jaarlijks circa 250 middelgrote ondernemingen, die een jaaromzet hebben van tussen de € 5 – 150 mln en 20 – 500 medewerkers.

UNO wil waarde toevoegen aan bedrijven in Nederland en gelooft dat integere, praktische en bekwame advisering bedrijven op de lange termijn sterker maakt en bijdraagt aan het creëren van een betere wereld voor iedereen. Mooi toch?

Wat u van ons mag verwachten:

✓  Een persoonlijke aanpak
✓  van een deskundige adviseur die naast u staat

✓  Onafhankelijkheid van derden

✓  Direct en pragmatisch advies
 met een vleugje eigenzinnigheid   

 

Onze adviseurs

Samen goed voor 250 jaar ondernemerschap & mensenkennis

Adrie Luning - UNO bedrijfsadviseurs BV

Adrie Luning RV

Bedrijfsadviseur & Valuator

Arno Elting

Financieel Adviseur

Ben Beljaars

Bedrijfsadviseur

Daan Noort

Senior Adviseur

Roelof van der Wielen

Senior Adviseur

Marian van der Werf

Bedrijfsadviseur

Bert Kikkert

Financieel Adviseur

Kyra Weaver

Bedrijfsadviseur & Marketing

Jos Haverkort

Senior Adviseur

Hans Nijstad

Senior Adviseur

Luuk Veurink

Senior Adviseur

Laurens Kruize

Bedrijfsadviseur

Irene Mulder

Secretaresse

Adrie Luning - UNO bedrijfsadviseurs BV

Adrie Luning RV

Bedrijfsadviseur & Valuator

Adrie Luning is sinds september 2010 verbonden aan UNO bedrijfsadviseurs als financieel adviseur. Adrie heeft een jarenlange ervaring als financieel eindverantwoordelijke van een concern van grafische ondernemingen. In deze functie is hij betrokken geweest bij diverse overname-, verkoop- , en financieringstrajecten.

In 2008 belande dit concern in zwaar weer. Na een cruciale rol te hebben gespeeld in de afwikkeling van het insolventietraject dat hier uit voortvloeide, heeft hij naast de financiële- ook de algemene eindverantwoordelijkheid van het afgeslankte concern op zich genomen. Inmiddels zijn deze ondernemingen in veiliger vaarwater terecht gekomen.

Gedegen financiële kennis in combinatie met een goed analytisch vermogen en een gezonde nuchterheid zorgen ervoor dat Adrie zich in complexe financiële vraagstukken als een vis in het water voelt. Met gevoel voor de belangen van alle stakeholders is hij in staat een helder beeld te schetsen van de situatie waarin een onderneming zich bevindt en welke oplossingsrichting realistisch is.

×

Arno Elting

Financieel Adviseur

Arno Elting is na zijn studie HEAO-bedrijfseconomie begonnen als assistent accountant bij een accountancykantoor waarna de overstap werd gemaakt naar een automotive dealerorganisatie. Daarin is hij 15 jaar werkzaam geweest, uiteenlopend van financial controller tot DGA van een bedrijf met drie vestigingen, alsmede drie deelnemingen in automaterialen- en schadeherstelbedrijven. In deze 15 jaren zijn o.a. bedrijfsopvolging, de opstart van een nieuwe vestiging, reorganisatie, herstructurering en insolventie de revue gepasseerd. Daarnaast is Arno betrokken geweest bij een werkgroep binnen de landelijke importeursorganisatie op het gebied van rendement, waarbij analyse van prestaties en advisering aan het landelijke distributienetwerk een hoofdrol speelden.

Sinds september 2013 is Arno werkzaam bij UNO bedrijfsadviseurs in de rol van financieel adviseur, waarin hij (financiële) ondersteuning biedt bij Quick Scans, analyse van resultaten, opstellen van liquiditeitsprognoses, business plannen, enzovoort. Zijn financiële achtergrond gecombineerd met eigen ondernemerservaring op diverse terreinen maakt dat Arno zich diverse bijzondere bedrijfssituaties snel eigen kan maken en hierin een ondersteunende rol kan vervullen.

×

Ben Beljaars

Bedrijfsadviseur

Ben Beljaars is na afronding van zijn studie bedrijfskunde aan de HTS en zijn studies bedrijfseconomie aan de K.M.A. te Breda en de Universiteit Tilburg begonnen als financial controller bij een producent van- en groothandel in moderne verlichting, deel uitmakend van een beursgenoteerd concern. Na de verzelfstandiging van de onderneming heeft Ben de onderneming als Managing Director gedurende 5 jaar geleid. Tijdens deze periode is de onderneming uitgegroeid tot een internationaal opererend bedrijf met vestigingen in Duitsland, Denemarken en Hongarije.

Na een complex verkooptraject te hebben gestuurd, heeft Ben de overstap gemaakt naar een groep van metaalbedrijven. Als lid van de statutaire holding directie was hij onder andere verantwoordelijk voor meerdere reorganisatietrajecten en de verkoop van een dochteronderneming. Daarnaast is hij betrokken geweest bij de succesvolle opzet en start van een Oost-Europese vestiging. In 2009 belandde de groep in zwaar weer. Ben was als financieel verantwoordelijke actief betrokken bij de financiële en juridische afwikkeling van het insolventietraject en de doorstart van de activiteiten.

Sinds begin 2010 is Ben als zelfstandig management adviseur actief. In deze hoedanigheid is hij betrokken geweest bij verschillende complexe reorganisatie- en herfinancieringstrajecten, veelal in crisissituaties. Daarnaast is hij actief als gedelegeerd commissaris bij een middelgrote onderneming. In de tussentijd is Ben al betrokken geweest bij een aantal onderzoeks- en herstructureringstrajecten namens UNO, maar in 2012 volgde de definitieve aansluiting bij UNO bedrijfsadviseurs. Zijn bedrijfskundige achtergrond en gedegen financiële kennis alsmede de jarenlange (internationale) ervaring in bijzondere situaties, vormen de basis voor zowel pragmatische als ook creatieve adviezen en oplossingen.

×

Daan Noort

Senior Adviseur

Daan Noort is na een bedrijfskundige opleiding gestart als verkoper bij een ICT-onderneming en is vrij snel mede-aandeelhouder geworden. Hij heeft veel opleidingen en trainingen gevolgd, o.a. op het gebied van algemeen management, marketing (NIMA-C) en financiën. Zijn focus lag op bedrijfskundige analyse, ontwikkeling van een werkbare visie en het verantwoordelijk zijn voor het waarmaken daarvan in de praktijk. De onderneming is succesvol uitgebouwd naar een serieuze speler in verschillende marktsegmenten.

In 2000 volgde de overstap naar UNO bedrijfsadviseurs. Sindsdien is hij betrokken geweest bij groot aantal projecten op het gebied van (financieel) zwaar weer, situaties rondom bedrijfsoverdracht (fusie, overname, familieopvolging) en begeleiding bij het maken van strategische businessplannen. Vertrekpunt is een vlotte doch scherpe bedrijfskundige en financiële analyse (inclusief de competenties van het management), op basis waarvan samen met de ondernemer/opdrachtgever keuzes worden gemaakt en uitgevoerd. Cruciaal is daarbij de onlosmakelijke combinatie van denken en doen, waardoor veel kan worden bereikt.

Zijn ervaring strekt zich uit over meerdere marktsegmenten, met name B2B (productie, handel, dienstverlening, ICT), maar ook retailmarkten en (semi-) overheid.

×

Roelof van der Wielen

Senior Adviseur

Roelof van der Wielen is na afronding van de opleidingen HTS Civiele techniek en Bedrijfskunde in 1986 gestart bij een middelgrote participatiemaatschappij en heeft hij de groei meegemaakt naar beheer van 60 participaties. In 1994 is hij gestart als zelfstandig bedrijfsadviseur. Zijn specialisme was de verbetering van de bedrijfsvoering en het rendement van voornamelijk toeleveranciers van noordelijke basisindustrieën. In 1998 heeft hij zijn organisatie ingevlochten in UNO bedrijfsadviseurs. Vanuit UNO is hij betrokken geweest bij alle vormen van strategische bedrijfsadvisering, maar met de nadruk op complexe insolventie trajecten. Met name de stille regie in zwaar-weer-trajecten, eventueel met doorstart of overname in meer dan honderd verschillende dossiers, heeft geleid tot een belangrijke expertise in dit vakgebied. In een aantal branches liggen daarin onmiskenbaar zwaartepunten: glastuinbouw, food, betaald voetbal en handel.

×

Marian van der Werf

Bedrijfsadviseur

Marian van der Werf heeft zowel nationaal als internationaal ervaring opgedaan op het gebied van financieel management & controlling, personeelszaken, administratieve organisatie en management informatie systemen, o.a. binnen de retailbranche en grafische industrie. Daarnaast is zij actief betrokken geweest bij fusie- en overnametrajecten.

Zij is tevens enkele jaren als directeur-grootaandeelhouder werkzaam geweest voor een groep bedrijven. Binnen de directie was zij verantwoordelijk voor de financiën en personeelszaken. In die hoedanigheid heeft zij ruime ervaring opgedaan met het besturen van een bedrijf in financieel zwaar weer en met alle aspecten van personeelsreorganisaties.

Naast haar werk heeft zij altijd aandacht gehad voor theoretische onderbouwing van haar praktijkervaring en veel trainingen en opleidingen gevolgd, waaronder bedrijfseconomie.

In 2006 en 2007 heeft zij als zelfstandig adviseur geopereerd voor verschillende bedrijven. Deze dienstverlening spitste zich toe op het ondersteunen van directies bij vraagstukken van bijzondere aard, zoals bedrijfsovername, herstructurering, organisatieaanpassingen en reorganisaties.

Eind 2007 heeft zij zich aangesloten bij UNO bedrijfsadviseurs, waar zij sindsdien betrokken is geweest bij een groot aantal trajecten op het gebied van fusie- en overname, insolventiebegeleiding en fraudeonderzoek.

×

Bert Kikkert

Financieel Adviseur

Bert Kikkert is een qualified controller en sinds 2000 verbonden aan UNO bedrijfsadviseurs als financieel adviseur. Bert is verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning bij projecten. Hij is expert in het begeleiden van het opstellen van de jaarrekening, het maken van Quick Scan analyses (organisatorisch en financieel) en het opstellen van liquiditeitsprognoses. Veelal betrekt hij hierin meerdere scenario's, zodat mede op basis van de financiële forecast verantwoorde keuzes kunnen worden gemaakt.

Daarnaast is Bert verantwoordelijk voor de financiële administratie van UNO Holding BV en UNO bedrijfsadviseurs BV.

×

Kyra Weaver

Bedrijfsadviseur & Marketing

Kyra Weaver (1986) heeft Liberal Arts & Sciences gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens het studeren werkte Kyra op de credit control-afdeling van een bedrijf in de transport- & logistiekbranche en deed zij internationale ervaring op als stagiaire marketing en marktanalyse bij een hedge fund-of-funds in de Verenigde Staten.

Sinds november 2014 werkt Kyra bij UNO. In de functie van business analist deed ze ervaring op met een diversiteit aan M&A- en strategische adviestrajecten. Vanaf begin 2017 is Kyra bedrijfsadviseur bij UNO en zal ze zich voornamelijk focussen op het begeleiden van bedrijfsoverdrachten en strategische advisering. Daarnaast houdt Kyra zich bezig met de marketing van UNO.

Bij onze adviseurs staat Kyra bekend om haar verrassende en scherpe analyses met oog voor de mens. Haar diversiteit aan kennis en ervaringen maken haar een sterke allrounder die ons team probleemloos aanvult.

Haar motto: "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere." (geleend van A. Einstein)

×

Jos Haverkort

Senior Adviseur

Jos Haverkort is na een bedrijfskundige opleiding werkzaam geweest in diverse commerciële functies, o.a. in de technische advisering met betrekking tot de infrastructuur in kantoorgebouwen. Daarna was hij meerdere jaren lid van de board of directors van een internationale beursgenoteerde onderneming. Vanuit deze functie, gezeteld in Londen, was hij verantwoordelijk voor de Europese vestigingen van de onderneming.

In 1994 heeft Jos UNO bedrijfsadviseurs opgericht, een onderneming welke inmiddels is uitgegroeid tot een team van 14 adviseurs. Hij wordt veelvuldig gevraagd te adviseren bij complexe bedrijfsvraagstukken vanwege zijn objectieve en creatieve denkwijze. Met zijn specifieke kennis op het gebied van strategische ontwikkeling in bedrijven, een ruime ervaring in het werkveld van fusies en overnames en een scherpe business analyse, adviseert hij DGA’s in vele sectoren.

×

Hans Nijstad

Senior Adviseur

Hans Nijstad is na zijn opleiding bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gedurende 18 jaren werkzaam geweest bij een internationale detailhandelsorganisatie. Binnen deze organisatie heeft hij diverse financiële managementfuncties vervuld en ervaring opgedaan op het gebied van marketing, verkoop, inkoop, personeelszaken, onroerend goed en logistiek. Naast deze operationele taken heeft Hans tevens een aantal bedrijfsovernames uitgevoerd. Gedurende de laatste 4 jaren was hij voorzitter van de raad van bestuur van het internationale moederbedrijf.

Vanaf 1989 is Hans als commissaris en aandeelhouder actief geweest bij een aantal bedrijven in de reiswereld, grafische industrie en kantoormeubelensector. In deze hoedanigheid heeft hij ervaring opgedaan met alle aspecten van het productiebedrijf en de business-to-business markt. In de 90-er jaren is een groot aantal overnames en verkopen van bedrijven gepleegd.

Met ingang van het jaar 2002 is Hans fulltime als directeur grootaandeelhouder werkzaam bij een groep grafische bedrijven. Als gevolg van bijzondere marktomstandigheden zijn de bedrijven in de problemen terecht gekomen. Deze periode als ondernemer in slechte weersomstandigheden beschouwt Hans achteraf als een van de meest nuttige zakelijke ervaringen in zijn leven. Het geeft hem een extra dimensie bij de begeleiding van ondernemingen in insolventieomstandigheden.

Nadat in 2006 de verschillende bedrijven waren afgestoten en ondergebracht bij andere groepen in de sector, heeft Hans zich aangesloten bij UNO bedrijfsadviseurs. Sindsdien is hij betrokken geweest bij een groot aantal trajecten op het gebied van fusie en overnames, strategische begeleiding en herstructurering.

×

Luuk Veurink

Senior Adviseur

Luuk Veurink is een ‘financial’ van origine. Na HEAO en de controllersopleiding doorliep hij 8 jaar lang alle stappen in het financieel management in een dynamische kunststofverwerkende multinational (Wavin). Om het gehele ondernemingsorgel te blijven bespelen stapte hij in het begin van de jaren ’90 over naar Ernst & Young interim management om onder deze vlag diverse klussen op financieel en bedrijfskundig gebied bij een scala van bedrijven uit te voeren.

Na een periode het financieel management van een wereldwijd opererende kartonfabriek te hebben bemand, stapte hij over naar een groot advocaten & notarissenkantoor om zich te bekwamen in de hectische bedrijfsadvisering in bijzondere situaties, met name insolventies. In deze hoedanigheid werd een samenwerking opgebouwd met UNO bedrijfsadviseurs, met in 1999 de overstap met toetreding tot de maatschap bij UNO als gevolg. Inmiddels is hij al meerdere jaren actief op het brede speelveld van ondernemingsadvies in alle soorten en maten. Luuk is expert in zwaar-weer-begeleiding, bedrijfsdoorlichtingen en -ondersteuning, koop- en verkooptrajecten, waarderingen en boedelscheidingen.

×
Laurens Kruize - UNO bedrijfsadviseurs BV

Laurens Kruize

Bedrijfsadviseur

Laurens is een echte noorderling: hij werd geboren in Drenthe, bracht een groot deel van zijn jeugd door in Friesland, belandde vervolgens in Groningen en is sinds kort weer woonachtig in het mooie Drenthe. Laurens heeft HEAO Bedrijfseconomie gestudeerd. Daarna liep hij stage bij AEGON en stelde daar al snel vast dat een hele dag achter de 'PC' niet bij hem past.

Na zijn studie heeft Laurens alleen maar gewerkt met en voor ondernemers. Eerst deed hij dat als bankier bij zowel Rabobank als ABN AMRO Bank, vervolgens als lid van het management team binnen een familiebedrijf en meest recent als professioneel investeerder bij de NV NOM.

Vanuit deze laatste functie was Laurens primair verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe participaties voor de NV NOM. In deze rol heeft hij veel ervaring opgedaan met het waarderen van uiteenlopende soorten ondernemingen, het uitvoeren van due diligence-onderzoeken en het onderhandelen over waarde, prijs en voorwaarden.

Vanuit zijn ervaring in zijn rol als investeerder en in het begeleiden en adviseren van ondernemers heeft Laurens ervaren dat hier zijn kracht ligt. En bovendien dat hij er energie van krijgt. De match met UNO was logisch.

Laurens’ focus ligt vooral op het versterken van de M&A-activiteiten van UNO.

×

Irene Mulder

Secretaresse

×