WHOA

bedrijfswaardering

Met de komst van de WHOA-wetgeving (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) begin 2021 kunnen bedrijven hun schulden saneren met toestemming van de rechter, zonder dat daarvoor een surseance of faillissement nodig is. 

Op deze pagina wordt ingegaan op de belangrijkste onderdelen uit deze wet, waarbij de invalshoek van de ondernemer is gekozen.  

Waar is de WHOA voor bedoeld? 

De wet is vooral bedoeld om bedrijven die in de kern gezond zijn, maar een te hoge schuldenlast hebben, nieuw toekomstperspectief te bieden waarbij een faillissement wordt voorkomen. De WHOA kan ook gehanteerd worden als de ondernemer wil stoppen. In dat geval wordt de resterende waarde in het bedrijf verdeeld onder de schuldeisers en kan eveneens een faillissement worden voorkomen. Per saldo kan deze wetgeving dus schade voorkomen en sneller leiden tot de gewenste situatie. 

Hoe ziet een WHOA-saneringstraject eruit? 

Op hoofdlijnen ziet een saneringsproces met de WHOA-wetgeving er als volgt uit: 

 1.  Insolventietoets 
 2.  Diagnose levensvatbaarheid
 3.  Herstelplan (turnaround plan)
 4.  Indeling van schuldeisers in klassen 
 5.  Aanbod aan schuldeisers
 6. Akkoord aanbieden aan schuldeiders
 7. Stemming over akkoord
 8. Homologatie van het akkoord

Wat elke stap precies inhoudt, lees je hier

Herstructureringsdeskundige 

Een bedrijf mag zelf een WHOA-traject opstarten. Gezien de benodigde specifieke deskundigheid is het aan te bevelen om daarbij een adviseur in de arm te nemen. Deze werkwijze geeft de ondernemer enige regie in het proces. Het bedrijf kan ook de rechtbank verzoeken om een herstructureringsdeskundige (HD) aan te stellen.  

Andere bijzonderheden

Dit artikel omvat logischerwijs niet alle ins en outs van de nieuwe wet. De volgende bijzonderheden willen we je echter niet onthouden: 

 • Duurovereenkomsten (bijv. huurcontracten en leaseovereenkomsten) kunnen ook worden meegenomen in de beoogde sanering, met verzoek tot wijziging of beëindiging. Dit geldt overigens niet voor arbeidsovereenkomsten. 
 •  De rechter zal niet automatisch het voorgelegde akkoord homologeren, maar zal deze toetsen of het aan de minimumeisen voldoet. Om de slagingskans zo groot mogelijk te maken, dient sprake te zijn van een goed onderbouwd herstelplan en dient zowel het voorstel als het proces volgens de eisen plaats te vinden. 
 •  Indien een homologatieverzoek wordt afgewezen, kan niet binnen drie jaar opnieuw een akkoordvoorstel ter homologatie worden aangeboden. Dit betekent dat het in één keer goed moet en er geen herkansing mogelijk is.  
 • Bij de start of tijdens een WHOA-traject kan om afkoelingsperiode worden verzocht. De afkoelingsperiode kan voor maximaal vier maanden worden verleend met één keer een verlenging voor nog eens maximaal vier maanden. 

Zelf gebruik maken van de WHOA

De WHOA is een complexe wet en vereist specifieke expertise en daarnaast ook onderhandelingsvaardigheden. Advies aan ondernemers is om te zorgen voor een goede voorbereiding en inschakeling van adviseurs met aantoonbare ervaring in (complexe) herstructureringen. 

Maak eens gebruik van ons WHOA spreekuur! Spreek geheel vrijblijvend kort met ons over de (on)mogelijkheden van de WHOA en wat er precies komt kijken bij een WHOA-proces. En laat gerust uw controller of accountant aanschuiven.

Zelf schulden saneren zonder WHOA

Het is niet verplicht om gebruik te maken van de WHOA om schulden te saneren. Het is ook toegestaan om afspraken te maken met schuldeisers zonder dat daar een rechter of formele procedure aan te pas hoeft te komen. Deze consensuele overeenstemming (of onderhands akkoord) heeft als voordeel dat er meer flexibiliteit is er (veelal) minder kosten mee gemoeid zijn. Welke werkwijze het meest geschikt is hangt van de situatie af.  
 

Disclaimer:

Deze pagina omvat niet alle aspecten van de WHOA. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Doelstelling is om ondernemers op hoofdlijnen te informeren over de WHOA en de mogelijkheden die deze wet biedt. 


 

Lees ook

Impactanalyse coronavirus

author image Tjarda van Dam

Coronacrisis: regelingen en mogelijkheden voor ondernemers

author image Tjarda van Dam