Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de door UNO bedrijfsadviseurs BV (hierna ‘UNO’), gevestigd te (9471 KV) Zuidlaren aan de Annerweg 34, ingeschreven bij de KvK met nummer 02065913, geëxploiteerde website www.uno-advies.nl.

Wij zijn bij wet verplicht u te informeren over welke persoonsgegevens UNO via het gebruik van deze website verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook dienen wij u als bezoeker te informeren over ons cookiebeleid.

Versie: januari 2020

Privacybeleid

UNO respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, haar (potentiële) klanten en (potentiële) relaties. UNO verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens, tenzij u deze bewust aan ons heeft verstrekt via de website, via e-mail, mondeling of anders, of wanneer wij deze verkrijgen via de analytische cookies die wij op uw apparaat plaatsen (geanonimiseerd), of wanneer wij deze verkrijgen via de marketing cookies die wij op uw apparaat plaatsen nadat u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. U kunt onze website dus anoniem bezoeken (zonder persoonsgegevens aan UNO te verstrekken).

De persoonsgegevens die u met UNO deelt worden vertrouwelijk behandeld, rechtmatig verwerkt en goed beveiligd. De gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met de diensten van UNO te maken hebben. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ingangsdatum 25 mei 2018).

Gebruik van persoonsgegevens

UNO verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, of die door ons worden verzameld via de analytische of marketing cookies die wij plaatsen. Wanneer u contact opneemt met UNO, legt UNO de door u verstrekte gegevens vast.

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van een nieuwsbrief
  • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van een vraag of contactverzoek
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Om een overeenkomst / dienst uit te kunnen voeren
  • Om beter inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van een potentiële klant en het aanbod van onze dienstverlening hierop zo goed mogelijk op maat af te stemmen / profilering (alleen bij marketing cookies)

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet voor andere doeleinden dan de in deze privacyverklaring gestelde doeleinden. UNO bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Marketing automation

UNO maakt gebruik van Pardot marketing automation voor bedrijven. Pardot maakt een profiel van de websitebezoeker naarmate deze zijn of haar persoonsgegevens achterlaat via een contactformulier. Binnen Pardot wordt onderscheid gemaakt tussen anonieme bezoekers (visitors) en geïdentificeerde bezoekers (prospects). Bezoekers worden pas geïdentificeerd als prospect na expliciete goedkeuring door de websitebezoeker.

Deze goedkeuring vragen wij bij elk van onze (contact)formulieren uit middels een vinkje. Het opgebouwde profiel gebruiken wij om de persoon te benaderen via e-mail of telefoon. Het doel van de verwerking is om beter inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van een potentiële klant (prospect) en het aanbod van de dienstverlening hierop zo goed mogelijk op maat af te stemmen.

De gegevens die wij vragen zijn: aanhef, voornaam, achternaam, organisatie, zakelijk e-mailadres en zakelijk telefoonnummer. Deze gegevens worden na toestemming opgeslagen en verwerkt in Pardot. Via de Pardot-cookie kunnen we analyseren wat het gedrag van een individuele websitebezoeker is op de website. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren wat het klikgedrag is van een individuele websitebezoeker en kunnen we op basis van het interessegebied een profiel opbouwen. Dit profiel wordt uitsluitend gebruikt om de dienstverlening van UNO te verbeteren. Dit profiel wordt tevens alleen gemaakt als er expliciet akkoord is gegeven voor het plaatsen van marketing cookies.

Pardot is onderdeel van Salesforce (hoofdkantoor in San Francisco, V.S.). Wij hebben met Salesforce een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin zij zich verklaren te houden aan de geldende Europese wetgeving omtrent privacy en gegevensbescherming (AVG). Salesforce gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens in de database. Meer informatie over de cookies van Pardot vindt u in de privacy policy van Salesforce. De privacyverklaring van Salesforce kan regelmatig gewijzigd worden.

Nieuwsbrief

Om actualiteit inzake onze dienstverlening aan u te kunnen verzenden, vragen wij u om enkele gegevens in te vullen. De persoonsgegevens die u aanlevert (naam, aanhef, organisatie en e-mailadres) worden na uw akkoord toegevoegd aan onze mailinglijst Pardot.

U kunt zich op elk moment afmelden van onze mailinglijst. In de footer van onze nieuwsbrief treft u altijd een link naar pagina waar u uw voorkeuren kunt beheren en uzelf van afmelden van de nieuwsbrief. UNO bewaart uw persoonsgegevens in voorgenoemde mailinglijst in principe zolang wij nieuwsbrieven versturen.

Contactformulier

U vult een contactformulier in op de website. Om op uw vraag te kunnen reageren, zal UNO dan enkele gegevens van u vastleggen. De persoonsgegevens die u hier invult (naam, aanhef, organisatie, e-mailadres, telefoonnummer) worden door onze (contactformulier-)plug-in opgeslagen in de database van Pardot. Uiteraard kunt u ons ook rechtstreeks e-mailen. De ingevulde persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van UNO nodig is voor de volledige afhandeling van uw contactverzoek.

Derden

UNO deelt alleen persoonsgegevens met derden onder zeer strikte voorwaarden. We delen uw persoonsgegevens slechts met derden die de gegevens voor ons verwerken in opdracht. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de huidige wetgeving (AVG). Verder verstrekken we uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomt tussen u en UNO, of indien UNO hiertoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging

UNO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. We streven daarmee naar een passend beveiligingsniveau. Enkele van de genomen maatregelen betreffen:

  • De website van UNO is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt informatie die u deelt via onze website versleuteld verzonden.
  • Uitsluitend bevoegde personeelsleden / derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
  • De elektronische systemen van UNO worden beveiligd met onder andere een wachtwoord.
  • UNO werkt uitsluitend via een firewall en onze software is up-to-date.
  • UNO sluit verwerkersovereenkomsten af met derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken.

Cookies

Op deze website gebruiken wij diverse soorten cookies. Kijk hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.

Uw rechten

UNO biedt u toegang tot uw persoonlijke gegevens na verificatie van uw identiteit. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. In het laatste geval zal UNO trachten tegemoet te komen aan uw verzoek, tenzij de persoonlijke gegevens van rechtswege of om rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard moeten blijven.

U heeft ook het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of hiertegen bezwaar te maken. In sommige gevallen heeft u ook recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens overdraagbaar zijn aan u, of aan een door u aangewezen derde partij.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u aan ons e-mailen. Voordat wij aan uw verzoek tegemoet kunnen komen dienen wij eerst uw identiteit te verifieren. Wij verzoeken u dan ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de e-mail toe te voegen. In deze kopie schermt u uw pasfoto af en maakt u het paspoortnummer, uw BSN en de strook met nummers onderin (hierin staat ook uw BSN) zwart. Deze gegevens zijn privacygevoelig en hoeft u niet aan ons te verstrekken. Wij reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

U kunt ons uiteraard ook bellen of e-mail als u niet tevreden bent over onze omgang met uw persoonsgegevens. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

De voorwaarden in deze privacyverklaring en cookiebeleid kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn. Wij raden u daarom aan om met regelmaat deze verklaring te controleren.

Contact opnemen

Indien u vragen, klachten of verzoeken heeft, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 088 – 506 1000 en e-mailadres info@uno-advies.nl