Kennisbank

Nieuwe aandeelhouder voor De Steekproef

aandeelhouders De Steekproef

In Nederland zijn bedrijven actief die voorzien in een specialistische vraag en daarom vaak minder bekend zijn. Zo ook De Steekproef. Als gevolg van nieuwe wetgeving (begin jaren ‘90) voor het behoud van archeologisch erfgoed, zijn er meerdere gespecialiseerde archeologische onderzoeksbureaus opgericht. Meer dan 20 jaar geleden was De Steekproef hier één van de eersten van, opgericht door Johan Jelsma. Later is Pieter Baak mede-aandeelhouder geworden en gezamenlijk is het bedrijf verder uitgebouwd.

Naast booronderzoek voert De Steekproef ook gravend archeologisch onderzoek uit door heel Nederland. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld architecten, gemeenten en provincies, makelaars of projectontwikkelaars.

In contact met UNO

Eind 2021 kwamen de eigenaren van De Steekproef in contact met UNO. Aanleiding was dat Pieter Baak wilde toewerken naar z’n pensionering en zijn aandelen daarom wilde overdragen. Johan Jelsma was nog niet aan zijn pensioen toe, maar wilde liever ook niet alleen verder. De uitdaging was om een passende oplossing te vinden voor gedeeltelijke bedrijfs­overdracht, die recht zou doen aan belangrijke unique selling points van De Steekproef, de onafhankelijkheid en het DNA. En een oplossing waarbij Johan Jelsma graag nog een bijdrage zou willen leveren, met de mogelijkheid om daarna ook uit te treden als aandeelhouder.

Opvolger in eigen gelederen

Gedurende het proces werd duidelijk dat in eigen gelederen een competente opvolger voor Pieter zou kunnen worden gevonden, in de persoon van Jelke Take. Jelke is sinds 2021 werkzaam bij De Steekproef en heeft voordien gewerkt bij het NIOD en de RUG als onderzoeker. Toen Jelke werd benaderd als mogelijk opvolger van Pieter, bleek dat dit goed paste bij zijn ambitie. Hierna hebben uitgebreide gesprekken plaatsgevonden over de verdere invulling. In goede harmonie is toegewerkt naar een overdracht van de aandelen van Pieter naar Jelke, die in januari ’23 is geëffectueerd.

Zakelijk, maar toch ook persoonlijk

Daan Noort: “Het leuke aan deze opdracht was het bij elkaar brengen van verschillende belangen, wat in alle openheid is gegaan. Bij een externe koper verloopt dat vaak anders. Mijn benadering was daarbij zakelijk, maar tegelijk ook op een persoonlijke manier om de onderlinge relaties goed te houden. Het is mooi om te zien dat dit is gelukt, vooral met dank ook aan de inzet van Pieter, Johan en Jelke zelf.”

Op een mooi vervolg

Wij wensen Johan Jelsma samen met zijn nieuwe aandeelhouder Jelke Take en hun team veel succes met de voortzetting en verdere uitbouw van De Steekproef. En uiteraard wensen we Pieter Baak een mooie tijd nu hij van zijn pensioen mag gaan genieten.

Lees ook

Adviseur uitgelicht: Niels Dijkstra

author image Tjarda van Dam

UNO helpt de Elzinga Groep naar een bestendige toekomst

Luuk Veurink - UNO Luuk Veurink