ZOEKEN

Highlights wet Werk & Zekerheid 2015

Artikel geschreven door: Daan Noort op 16 september 2014

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

1. De huidige keuzemogelijkheid tussen UWV en kantonrechter verdwijnt. Vanaf 1 juli 2015 geldt dat indien sprake is van een ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeids­ongeschiktheid, dat de ontslagaanvraag via het UWV verloopt. Indien sprake is van persoonlijke redenen bij de werknemer (disfunctioneren, verwijtbaar handelen e.d.), dan loopt de aanvraag via de kantonrechter. Overigens blijft ontslag met wederzijds goedvinden ook een mogelijkheid (via een z.g. vaststellingsovereenkomst). Nieuw is daarbij dat de werknemer een bedenktijd krijgt van 2 weken.

2. Verplichte transitievergoeding
Ter vervanging van de kantonrechtersformule is een transitievergoeding bedacht. De hoofdlijn hiervan is dat elke werknemer met een dienstverband van 2 jaar of langer recht heeft op een zogenaamde transitievergoeding. Deze vergoeding geldt dat als compensatie voor het ontslag, maar ook voor (om-)scholing en outplacement. De berekening van de vergoeding is als volgt: 1/6 maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren en 1/4 maandsalaris per dienstjaar voor de jaren na het 10e dienstjaar. De totale transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000 of het jaarsalaris van de werknemer, als dat hoger is.
Er is daarnaast sprake van een aantal extra regels, onder andere voor werknemers van 50 jaar of ouder en outplacementvergoeding. Verder kan de rechter nog een additionele vergoeding toekennen bij ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever.

3. Beroepsmogelijkheden
–   Als een ontslagaanvraag door het UWV wordt afgewezen kan de werkgever vanaf 1 juli 2015 alsnog ontbinding verzoeken bij de kantonrechter.
–   Als een ontslagaanvraag door het UWV is verstrekt, kan de werknemer herstel van de dienstbetrekking vorderen bij de kantonrechter.
–   De mogelijkheid wordt geboden om tegen de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep en cassatie te gaan.

4. Flexwerkers
Werknemers met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli 2015 na 2 jaar aanspraak op een vast contract (is nu 3 jaar). Verder wordt de tussenliggende periode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien verlengd van 3 naar 6 maanden.

5. WW
De huidige maximale WW-duur van 38 maanden wordt vanaf 1 januari 2016 stapsgewijs teruggebracht naar 24 maanden in 2019. In cao’s zullen mogelijk afspraken worden gemaakt om de wettelijke WW-rechten (alsnog) aan te laten vullen door de werkgevers.

 


Andere Artikelen

Actueel

Vroom Funderingstechnieken haalt investeringsmaatschappij aan boord

Lees meer
Actueel

UNO begeleidt ZenS bij overname Gransier

Lees meer