Kennisbank

Aandacht voor belastingschulden

author image Roelof van der Wielen

Al vroeg in de coronacrisis is UNO in contact gekomen met het Ministerie van Financiën over onze ervaringen met en kijk op fiscale betalingsachterstanden van MKB-bedrijven. Sinds die tijd nemen we deel aan een klankbordgroep waarin vertrouwelijk informatie wordt gedeeld en zienswijzen worden besproken.

Terugbetaling belastingschuld

De Belastingdienst ziet het als haar taak om beleid te ontwikkelen om de terugbetaling van de opgelopen belastingschulden in goede banen te leiden. De groep functionarissen die namens de Belastingdienst het beleid uitstippelt, heeft met dat doel een klankbordgroep in het leven geroepen, die bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, accountants, fiscalisten en een enkele bedrijfsadviseur, wij dus.

De stem van het MKB

Vanuit UNO vertolken we daarbij het belang van de MKB-ondernemer, daarbij leunend op onze kennis en ervaring die in meer dan 25 jaar is opgedaan. Het gaat daarbij wat ons betreft niet alleen om de ‘harde getallen’, maar ook over de wijze waarop met ondernemingen en ondernemers in financieel zwaar weer wordt omgegaan.

Uitgangspunt in de klankbordgroep is de levensvatbaarheid van een bedrijf. Anders gezegd, een betalingsregeling of sanering van een schuldenlast is alleen zinvol als de onderneming daarmee op een gezonde basis verder kan. Dit geldt bij onderhandse regelingen, maar ook bijvoorbeeld bij een z.g. WHOA-procedure.

Heldere richtlijnen

Aangezien het voor de Belastingdienst ondoenlijk is om maatwerk te bieden, zal sprake moeten zijn van heldere richtlijnen. Een mogelijk criterium dat bij een betalingsregeling kan gelden is dat een maximaal percentage van de jaarwinst van het bedrijf (bijv. 50%) wordt gebruikt om een schuld bij de belastingdienst af te lossen. Hiermee blijft dan ruimte over voor andere betalingsregelingen en/of benodigde investeringen.

Op zoek naar een rechtvaardige, passende en acceptabele regeling

De Belastingdienst staat open voor ideeën die we met hen delen en duidelijk is dat zij hun verantwoordelijkheid zeer serieus nemen om rechtvaardige, passende en acceptabele regelingen te ontwerpen. Het gaat immers over een groot aantal bedrijven waarbij wordt verwacht dat er in meer of mindere mate betalingsproblemen zullen ontstaan.

Een paar voorbeelden van creatieve suggesties die we hebben gedaan:

  • Levensvatbare bedrijven mogen een deel van hun belastingschuld voldoen middels ‘betaling’ met verrekenbare verliezen.
  • Instellen van een inkeerregeling voor ondernemers die het ‘gespaarde’ geld onvoldoende bedrijfsmatig hebben aangewend en daardoor bij een stagnatie bestuurdersaansprakelijkheid boven het hoofd hangt.
  • Compensatie van de terugbetaling indien aantoonbaar duurzame investeringen worden gedaan.

Passende aandacht

In de komende tijd zal duidelijk worden hoe het beleid eruit zal gaan zien. We gaan er vanuit dat hierbij passende aandacht zal zijn voor ondernemers.

Lees ook

Een goede voorbereiding is het halve werk

Niels Dijkstra Niels Dijkstra

Afko’s en klapperende oren

author image Tjarda van Dam