Impactanalyse coronacrisis

bedrijfswaardering

Verwacht u moeilijke omstandigheden voor uw bedrijf vanwege de coronacrisis? UNO heeft een impactanalyse ontwikkeld om ondernemers in deze bijzondere tijden tijden te ondersteunen. Zo krijgt u snel helderheid over de mogelijke scenario’s, wat dit (financieel) voor uw bedrijf kan betekenen en hoe te handelen.

Financiële gevolgen corona bij middenbedrijf

De financiële impact van het coronavirus op het middenbedrijf kan fors zijn. Ondernemers staan voor de uitdaging om snel goede keuzes te maken naar aanleiding van de ontstane situatie. Het gaat daarbij om het inschatten van mogelijke scenario’s voor de toekomst. En het onderkennen van de impact hiervan op omzet, medewerkers, klanten, leveranciers, stakeholders en financiers. Met onze impactanalyse heeft u snel inzicht in de diverse mogelijkheden voor uw bedrijf, zodat u hiermee tijdig en goed kunt anticiperen op deze nieuwe werkelijkheid.

Impact corona op onderneming: verschillende scenario’s

Geen bedrijf is hetzelfde. De potentiële impact van het coronavirus op uw onderneming vraagt om een specifieke analyse. Onze impactanalyse coronacrisis is gericht op het bepalen van relevante scenario’s voor uw bedrijf en de (financiële) gevolgen daarvan. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met verschillende regelingen, zoals uitstel van betalingen, overheidssteun bij het betalen van salarissen en bedrijfsspecifieke zaken. Daarna volgt een doorrekening van een aantal mogelijke scenario’s voor uw bedrijf in de resultatenrekening, de balans en de liquiditeitsprognose.

Overgaan tot actie

Uit de impactanalyse wordt duidelijk wat de financieringsbehoefte in de verschillende scenario’s zal zijn. Dit is mede bepalend voor de te nemen maatregelen in het belang van de continuïteit van uw bedrijf. We ondersteunen u bij de bespreking van de impactanalyse met uw financier(s) en andere stakeholders. En we kunnen u desgewenst begeleiden bij de te nemen maatregelen en acties die hierop volgen. U staat er niet alleen voor.

Lees ook

Coronacrisis: regelingen & mogelijkheden voor ondernemers

author image Tjarda van Dam

Over UNO

author image Tjarda van Dam

Expertises

author image Tjarda van Dam