Kennisbank

De exclusieve fase: Stap 3 bij aan- of verkoop van een onderneming

author image Ben Beljaars
Fusie & Overname
interne fase aan- en verkoopproces

In grote lijnen definiëren wij 10 stappen in een verkoopproces. Deze worden weer onderverdeeld in 3 fases: de interne, de externe en de exclusieve fase.

In een vorig artikel hebben we aandacht besteed aan de interne fase en externe fase van het verkoopproces. Nu staan we stil bij de exclusieve fase.

de drie fasen van het verkoopproces
de 3 fasen van het verkoopproces

Exclusieve fase

Waar de interne fase vooral bestaat uit de voorbereidende werkzaamheden, in de externe fase het moment aangebroken om “naar buiten” te treden, richten we ons in de exclusieve fase op het finaliseren van de transactie.

hoe verder in het verkoopproces, hoe minder onderhandelingsinvloed verkoper

In de exclusieve fase is er een keus gemaakt voor een koper en op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Deze overeenstemming wordt vastgelegd in een Letter of Intent (LOI). Met de koper wordt het proces vervolgd met als doel uiteraard de transactie te finaliseren.

In deze fase vraagt het boekenonderzoek veel tijd van de verkoper. Dit is ook de fase waarin de juristen (meer) op het toneel verschijnen en vaak al een deel van de onderhandeling doen.

Aandachtspunten exclusieve fase

Aandachtspunten in deze fase zijn:

 1. Due diligence of boekenonderzoek
  • Validatieonderzoek door de koper. Beoordeling financiële, juridische, fiscale, operationele en technische risico’s
  • Behaalde onderhandelingsresultaat vasthouden
  • Goede vastlegging
 2. Opstellen finale contracten
  • Afronding van definitieve contracten (‘the devil is in the detail’)
  • Garanties en vrijwaringen
  • Overdracht aandelen
  • Disclosure
  • Closing agenda
 3. Afronding en communicatie
  • Interne en externe communicatie (personeel, klanten en leveranciers)
  • Estate planning / vermogensbeheer

Tot slot

De verkoop van een onderneming doe je niet zomaar of er even bij. Het vraagt serieuze aandacht en tijd. De verkoop van een onderneming is een professie waarbij ervaring en gemaakte vlieguren noodzakelijk zijn om te komen tot een goede deal. Schakel hierbij dus vooral een adviseur in die je ondersteunt in dit proces. Dat vraagt een investering maar die verdient zich zeker terug.

Meer weten?

Wil je meer weten over de verkoop van je onderneming? Neem dan gerust contact met ons op. Wij drinken graag geheel vrijblijvend een kop koffie met je.

Lees ook

Relevante fiscaliteiten bij fusies en overnames

Daan Noort - UNO Daan Noort

Bestaansrecht van een onderneming

Roelof van der Wielen - UNO Roelof van der Wielen