Kennisbank

Maak niet te snel gebruik van de WHOA!

Ervaring WHOA

In januari 2021 is met de WHOA de mogelijkheid geïntroduceerd om bedrijven met bestaansrecht maar knellende schuldenlast te behoeden voor een faillissement.

We zijn nu zo’n anderhalf jaar verder. Inmiddels hebben we de eerste ervaringen opgedaan met de WHOA. In den lande worden bovendien vele succesverhalen en commentaren over de WHOA gepubliceerd. Hoog tijd om eens een aantal andere beschouwingen te benoemen.

Onderbelicht

Uiteraard kan de WHOA een prima stuk gereedschap zijn om een bedrijf te ontdoen van een te knellende schuldenlast. Hierdoor krijgt een bedrijf weer toekomstperspectief. Er wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de wet biedt. Uit de eerste ervaringen die we als UNO met de WHOA hebben, zien we echter ook factoren die onderbelicht blijven of structureel herstel van de oorzaak bemoeilijken.

Alleen een kwijtscheldingsakkoord?

Als je bedrijf alleen kan overleven als er drastisch in de schulden wordt gesneden, is de situatie uiterst precair en penibel. Een faillissement ligt op de loer als er niet snel stappen worden genomen en je er niet in slaagt de schuldlast te saneren.

Stel, je werkt een WHOA-akkoord uit en het akkoord wordt gehomologeerd (goedgekeurd). Heb je daarmee je bedrijf van de ondergang gered?

Nee. Het bedrijf is niet zonder reden in deze situatie verzeild geraakt. Indien niet alle kernproblemen met wortel en tak uit het bedrijf zijn verwijderd, is de kans groot dat het bestaansrecht binnen afzienbare termijn opnieuw ter discussie staat.

Herstructureringen mislukken dikwijls als er te eenzijdig wordt gefocust op het kwijtschelden van schulden. Grijp het momentum aan om een diepgaande turnaround door te voeren!

Herstelplan

Voordat je een WHOA-procedure overweegt, is het zaak om een gedegen herstelplan of turnaround plan op te tuigen. Hierin wordt grondig onderzoek gedaan naar de oorzaken van de problematiek en de strategie (of gemis daarvan), die tot deze situatie hebben geleid. Te vaak kijkt men alleen naar externe oorzaken (corona, PFAS, oorlog!), maar dat is te eenzijdig. Wees eerlijk en benoem alle zwaktes zo objectief mogelijk.

Een WHOA-akkoord dient daarbij meer te zijn dan alleen een financiële reorganisatie of het snijden in kosten. De strategie en het business model dienen herijkt te worden. De cultuur moet worden omgebogen, de onderneming dient over nieuwe unieke eigenschappen te (gaan) beschikken en er dient wellicht een personele reorganisatie te worden doorgevoerd. Het herstelplan dient ook aandacht te besteden aan innovatie en marketing om meer toegevoegde waarde te realiseren. En uiteraard omvat het plan concrete acties, mijlpalen, de belangrijkste key performing indicatoren en gedetailleerde financiële projecties.

Tevens gaat een gedetailleerd overtuigend plan van aanpak helpen om schuldeisers, financiers, investeerders en andere stakeholders te overtuigen in te stemmen met het plan.

Is het noodzakelijk om altijd gebruik te maken van de WHOA?

Als een bedrijf bevrijd dient te worden van een knellende schulden is de WHOA een optie. Maar dikwijls is het ook prima mogelijk om zonder WHOA schulden te herstructureren. Wij zien in onze praktijk dat het bij MKB-bedrijven in de kern vaak gaat om een beperkt aantal schuldeisers. Bijvoorbeeld de bank, de Belastingdienst en de inkoop- en kostencrediteuren. Deze partijen weten vaak al dat het niet goed gaat met het bedrijf. Ga eens het gesprek met deze partijen aan (eventueel samen met je accountant of adviseur) en kijk wat er mogelijk is. Als de gesprekken nergens toe leiden of er geen 100% instemming bereikt kan worden, kan de WHOA behulpzaam zijn. Maar als je vlot tot een werkbare situatie kunt komen, is dat vaak te prevaleren boven een complex en kostbaar WHOA-proces.

Vergeet niet dat er tot 2021 geen WHOA was en toen ook onderhands schulden werden geherstructureerd!

Gaat het om een financieel of juridisch probleem?

De WHOA is bedoeld om een financieel probleem op te lossen. Waak er dan ook voor om het niet te snel als louter een juridisch instrument in te zetten. We zien regelmatig dat herstructureringen te snel ‘ver-juridiseren’ met alle gevolgen van dien. Het is dikwijls niet nodig om met veel juridisch machtsvertoon te trachten een schuldeiser op de knieën te krijgen. Met een open gesprek over een goed plan kun je al veel bereiken. Blijf een herstructureringsproces dan ook zo lang mogelijk als een financieel en bedrijfskundig probleem benaderen.

Nut van de WHOA

De WHOA is zeer welkom als het niet lukt om tot onderhandse consensuele afspraken te komen of als er voorzieningen nodig zijn om uit een impasse te komen (zoals een afkoelingsperiode). We hebben de indruk dat er in voorkomende gevallen nu ook wel eens te snel wordt gegrepen naar de WHOA. De WHOA is echter geen toverstaf waarmee opeens alle probleem zijn opgelost.

Wij begeleiden veel ondernemers bij herstructureringen en zetten WHOA in waar nodig. Maar in onze praktijk zal het doel altijd belangrijker zijn dan het middel.

Meer weten over herstructurering en de (on-)mogelijkheden van de WHOA? Neem eens contact op met Arno Elting ( 06 – 83 56 77 13) of Roelof van der Wielen (06 – 51 35 75 03).

Lees ook

Relevante fiscaliteiten bij fusies en overnames

Daan Noort - UNO Daan Noort

Bestaansrecht van een onderneming

Roelof van der Wielen - UNO Roelof van der Wielen