Hoe staat uw bedrijf ervoor? Is uw onderneming financieel gezond, en zo nee: hoe urgent is de situatie? En wat kunt u doen om uw bedrijf gezonder te maken? Met de quick scan stelt UNO een doortastende, weloverwogen diagnose. Onze ervaren bedrijfsadviseurs kijken niet alleen naar de huidige situatie, maar ook naar oorzaken én oplossingen. UNO werkt discreet, onafhankelijk en uiteraard in nauw overleg met u als eindverantwoordelijke.

Realistische scenario’s voor de toekomst

De quick scan begint met het verzamelen van informatie. We zitten uitgebreid met u om tafel en voeren gesprekken met sleutelfunctionarissen binnen uw bedrijf. Vervolgens maken we een bedrijfskundige en financiële analyse. Deze analyse maakt de oorzaken achter de aanwezige symptomen inzichtelijk. Aandachtspunten zijn onder andere de marktsituatie, de concurrentiepositie en het commerciële bestaansrecht, de organisatie, het management, de procesbeheersing en de financiële status. Op basis daarvan worden de meest realistische scenario’s uitgewerkt en doorgerekend, inclusief liquiditeitsprognose. Zo weet u precies hoe u ervoor staat.

Oplossingen bij geldproblemen

In veel gevallen vinden we een ‘going concern’-oplossing, waarbij uw onderneming op eigen kracht en met de bestaande financiering verder kan. Soms blijkt de sanering van schulden onvermijdelijk om tot hernieuwd bestaansrecht voor het bedrijf te komen. UNO treedt in dit soort trajecten vaak op als regisseur namens uw bedrijf. Bijvoorbeeld richting banken, crediteuren, fiscus, bedrijfsvereniging, UWV, accountants en juristen. U kunt zich blijven richten op uw onderneming, terwijl wij ons inspannen voor de toekomst van uw onderneming.

Kiezen voor faillissement of surseance

Soms kan een faillissement of surseance onvermijdelijk zijn. Bijvoorbeeld als tussenstap om tot een gezond en hernieuwd bestaansrecht te komen. Ook in dat geval zullen we u begeleiden bij de benodigde stappen om risico’s te beperken en het best mogelijke resultaat te realiseren.

Lees ook

Herstelplan

author image Tjarda van Dam

Crediteurensanering

author image Tjarda van Dam

Distressed M&A

author image Tjarda van Dam