ZOEKEN

Bedrijfswaardering

Staat u aan de vooravond van de koop of verkoop van een onderneming? Dan kunt u niet zonder inzicht in de waarde van het bedrijf. Een bedrijfswaardering biedt houvast gedurende het traject. Kennis van de waardebepalende elementen (value drivers) vormt bovendien de drijvende kracht achter stabiel groeiende, succesvolle bedrijven. Onze ervaren geregistreerde waarderingsexperts weten dat elke situatie anders is. Daarom kijken we verder dan een eenmalige bedrijfswaardering.

Bedrijfswaarderingen: van indicatie tot noodzaak

Mogen wij als business valuator voor u aan de slag? Dan heeft u optimaal profijt van onze persoonlijke aanpak en pragmatische kennis van bedrijfswaardering. Met onze deskundigheid en praktische werkwijze komen we snel tot een indicatieve waardering van uw onderneming. In bepaalde gevallen is er meer dan een indicatie van de waarde nodig. Bij bijzondere bedrijfssituaties kan een onafhankelijke waardering door een registered valuator noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld bij bedrijfsopvolging, een uittredende aandeelhouder, echtscheiding, zakelijke geschillen of werknemersparticipaties. In zo’n geval maken we voor u een uitgebreid en onafhankelijk waarderingsrapport.

Meer dan waarderen met een model

Wij hebben jarenlange ervaring met het maken van bedrijfswaarderingen en in het doorgronden van de elementen die de waarde van een bedrijf bepalen. Denk daarbij aan de markt- en concurrentiepositie van uw bedrijf, de risicospreiding, schaalvoordelen, competenties van het management en de financiële prestaties. Het koppelen van de juiste waarde aan deze elementen berust op een gegronde onderbouwing en marktconforme uitgangspunten. U krijgt dan ook heldere tekst en uitleg over hoe de bedrijfswaardering tot stand is gekomen en onder welke omstandigheden deze waarde van toepassing is. Immers, de meerwaarde van een bedrijfswaardering is de hanteerbaarheid ervan voor uw onderneming.

Bedrijfswaardering als tool voor ondernemers

Onze waarderingsexperts gaan verder dan alleen het waarderen van uw bedrijf. Samen met u slaan we de brug van waarderen naar ondernemen. Onze adviseurs geven u niet alleen inzicht in de opbouw van de waarde binnen uw bedrijf. Ze laten u ook zien hoe u controle uitoefent op de waardebepalende elementen en hoe u adequaat kunt anticiperen op bijzondere bedrijfssituaties. Veel van onze klanten kiezen daarom voor een periodieke bedrijfswaardering. We schuiven aan bij de jaarlijkse strategische sessie van uw onderneming en geven u noodzakelijke gereedschappen om de korte- en langetermijndoelstellingen bij te stellen en de voortgang te bewaken. Met de periodieke bedrijfswaardering blijft u wendbaar en offensief ondernemen.

Lees ook...