Kennisbank

7 vragen aan Luuk Veurink

author image Luuk Veurink
UNO nieuws
7 vragen aan Luuk Veurink

Partner en senior bedrijfsadviseur Luuk Veurink is een financial van origine, maar inmiddels gepokt en gemazeld in het volledige spectrum van het bedrijfsadvies. Luuk is expert in zwaar-weer-begeleiding, bedrijfsdoorlichtingen en -ondersteuning, koop- en verkooptrajecten en waarderingen. De ervaren bedrijfsadviseur verloochent zijn agrarische afkomst niet; zijn aanpak is en blijft gedreven en nuchter. Als overtuigd pragmatist tackelt hij uitdagingen op een directe, persoonlijke manier. UNO style.

Luuk, wat is jouw expertise en ervaring met bedrijfswaardering?
Zowel bij UNO (15 jaar) als in vorige functies ben ik veelvuldig betrokken geweest bij de koop en verkoop van bedrijven, zowel in de rol van regisseur als in de rol van valuator. Bedrijfswaardering is in dit proces altijd een belangrijke hoeksteen. UNO heeft daartoe veel kennis en kunde in huis; wij hebben kundige en ervaren financials binnen ons team. Daarnaast heeft UNO de tools ontwikkeld om de bedrijfswaardering en haar technieken pragmatisch te kunnen toepassen op allerlei situaties in het middenbedrijf.

Bij het bepalen van een bedrijfswaardering komt veel kijken. Waar kan de ondernemer op letten?
Voor de ondernemer is het een uitdaging om te bouwen aan een rendabele marktpositie en marktperspectief met kundige mensen op alle niveaus van zijn onderneming. Bewezen trackrecord en een continuïteitsperspectief, onafhankelijk van de ondernemer zelf, zijn bepalende factoren in het succesvol kunnen waarderen en overdragen van de onderneming.

Wat is voor jou een interessant voorbeeld van een bijzondere situatie die je bent tegengekomen bij een bedrijfswaardering?
Jaren terug hebben wij een fusie begeleid van drie gelijkwaardige familiebedrijven in de agrarische sector. De waardering van deze onderneming ligt dan uiteraard onder het vergrootglas (extreem gevoelig), waarbij elke partij ook haar invloed probeert uit te oefenen. Onafhankelijkheid, zuiverheid van de uitgangspunten en de waardering, alsmede een consequente communicatie zijn in dat geval belangrijker dan sec de gekozen waarderingsmethode en de theoretische onderbouwing ervan.

7 vragen aan Luuk Veurink

Als een ondernemer overweegt zijn bedrijf te verkopen of een bedrijf over te nemen, wat is dan een goed moment in de snel veranderende markt?
Er bestaat geen definitie van een goed moment. Het belletje rinkelt ook niet als de beurs op zijn hoogte- of dieptepunt staat. Veel belangrijker is de zakelijke strategie en het beleid van de ondernemer zelf. Past daarin een overname? En past het profiel van de overnemende partij? Dit geldt in gelijke mate ook voor de verkopende ondernemer. Zorg dat je een plan hebt, een stip aan de horizon.

Overnemen of overgenomen worden. Wat is de toegevoegde waarde van UNO in een (ver)koopproces?
UNO begeleidt en adviseert gedurende het gehele koop- of verkoopproces. De toegevoegde waarde zit enerzijds in de meegebrachte jarenlange ervaring, kennis en kunde over de hele linie, en anderzijds in het DNA van de UNO-adviseur. Die laatste is pragmatisch, kritisch, doelmatig en doelgericht; een ondernemer met de ondernemer. UNO is een onafhankelijk adviesbureau dat altijd het belang van de onderneming dient.

In een overnameproces zijn zowel de financiële, juridische als personele aspecten belangrijk. UNO behoedt ondernemers voor tegenvallers. Hoe?
Een planmatige aanpak en zorgvuldige communicatie behoedt je voor tegenvallers en uitglijders. UNO is bekend met de mogelijke valkuilen en tegenvallers rondom een bedrijfsoverdracht en heeft methodes ontwikkeld om deze van tevoren op te sporen en te verwerken in de aanvliegroute van een mogelijke deal. Wij gaan altijd grondig en anticiperend te werk omdat de onderneming zelf niet onder het koop- of verkoopproces mag lijden.  Dat is het uitgangspunt van UNO.

Wat zijn drie belangrijke voorwaarden voor een succesvolle bedrijfsovername?
• Gedegen, grondige voorbereiding;
• Actieve, accurate aanpak (pragmatisch), gestoeld op deal-ervaring;
• Zorgvuldige communicatie en creëren van vertrouwen gedurende het hele proces.

Nader kennismaken of contact opnemen met bedrijfsadviseur Luuk Veurink?

Lees ook

Adviseur uitgelicht: Niels Dijkstra

author image Tjarda van Dam

UNO helpt de Elzinga Groep naar een bestendige toekomst

Luuk Veurink - UNO Luuk Veurink