Kennisbank

Bestaansrecht van een onderneming

author image Roelof van der Wielen
Strategie
bestaansrecht

Shakespeare is misschien wel de bekendste historische figuur die het bestaansrecht ter discussie stelde. Niet voor niets is de bekendste zin uit Hamlet “To be or not to be, that’s the question”. En gaat dat natuurlijk over het bestaansrecht van een persoon, wij hebben in de praktijk te maken met het bestaansrecht van ondernemingen.

Business review

Recent mochten we voor een nieuwe opdrachtgever uitleggen hoe we vaststellen of een onderneming bestaansrecht heeft. Deze opdracht kan uitmonden in een vijftigtal specifiek toegesneden business reviews. Bij middelgrote of grote ondernemingen. Erg leuk.

Toen we ter illustratie van ons werk de term bestaansrecht specialist  gebruikten, bleek dat 30 jaar ervaring bij gemiddeld 100 reviews per jaar een schat aan ervaring en empirische gegevens biedt.

Beoordeling bestaansrecht

Waar kijken wij naar als we het bestaansrecht beoordelen?

Heus niet alleen naar de cijfers, immers die zijn een gevolg van het handelen van de organisatie. We kijken naar de markt, de marktontwikkeling, de performance van de onderneming (veelal uitgedrukt in Toegevoegde Waarde per uur) door de jaren heen en de functionele en personele organisatie. Met name ondernemingen die snel groeien, slinken of innoveren hebben hun eigen kenmerkende problematieken.

Onomwonden oordeel

Wij geven al ruim 30 jaar een onomwonden oordeel over deze factoren die gezamenlijk het bestaansrecht van een onderneming kenmerken. Doorgaans is dat advies het vertrekpunt voor een zakelijke keuze die de koers en strategie van een onderneming bepaald. Dat is in de kern ons vak.

Lees ook

Bestaansrecht van een onderneming

Roelof van der Wielen - UNO Roelof van der Wielen

Een goede voorbereiding is het halve werk

Niels Dijkstra Niels Dijkstra