Kennisbank

Strategie: monkey business?

author image Daan Noort

Er is een bekend verhaal over een experiment waarbij ‘beursgorilla’ Jacko betere resultaten behaalde dan de beursindex en verschillende professionele beleggers. Een interessant experiment: Is Jacko dan echt een hele slimme aap? Misschien, misschien ook niet.

Net het echte leven

Ten eerste denk ik persoonlijk dat de kans groter is dat de strategie van de professionele beleggers niet altijd zo goed is als wordt gesuggereerd. Ten tweede, moet je ook eerlijk zijn en toegeven dat er wellicht sprake is een zekere ‘geluksfactor’. Tenslotte is er ook het element van nieuwswaarde: winnaars van een loterij zijn nog wel eens in het nieuws, maar je hoort nooit iets van de miljoenen verliezers. Wat is strategie en wat is geluk, en hoe verhouden deze zich met elkaar? Net het echte leven.

Wat is strategie?

Voor de meeste ondernemers geldt dat ze strategie belangrijk vinden, net als kwaliteit. Maar dat zegt op zichzelf niets, welke strategie dan of welke kwaliteit bedoelen ze dan? Een constante matige kwaliteit is immers ook een kwaliteit …

Strategie gaat vooral over de manier waarop je doelstellingen wilt bereiken. Bij het bepalen van een strategie ga je er vanuit dat er een duidelijke richting is gekozen, met bijbehorende doelstellingen. Dus dat er is nagedacht over o.a. de markt, ontwikkelingen, concurrentie, de kracht en zwaktes van de eigen organisatie. In de kern: waarom bestaan we eigenlijk als bedrijf en wat willen we bereiken. En daarna komt de vraag: hoe (met welke strategie) gaan we dat dan realiseren.

Intensief of niet

Dat grote organisaties en bedrijven vaak intensiever bezig zijn met strategie is logisch. Aanpassingen verlopen daar immers veel trager dan bij MKB-bedrijven. Begin je niet op tijd met sturen, dan kan het dus wel eens te laat zijn. Want net als in de natuur geldt ook voor bedrijven dat degene die zich het beste aanpast, de grootste kans heeft om in de markt te overleven (‘survival of the fittest’). Bij middelgrote bedrijven is vaak sprake van een meer reactieve houding ten aanzien van strategie. En in veel gevallen kunnen die bedrijven zich dat permitteren, als veranderingen tenminste niet te groot zijn en/of te snel gaan. Daarin schuilt dus een zeker risico, wat naar mijn idee steeds groter wordt in steeds dynamischer markten.

Kernvraag

Maar de kernvraag ligt nog iets dieper: wil je met je bedrijf een overlever zijn of een winnaar? Een verdediger of een aanvaller?

Of voor de (oudere?) liefhebbers van Nintendo: tot welk level wil jij (Mario) de markt en concurrentie (Donkey Kong) verslaan? Up to you. Het begint met willen.

Lees ook

Een goede voorbereiding is het halve werk

Niels Dijkstra Niels Dijkstra

Afko’s en klapperende oren

author image Tjarda van Dam