Kennisbank

“Coronaschuld” terugbetalen? Tref nu een regeling met de belastingdienst!

Miljarden euro’s belastingschuld nooit terugbetaald

“Miljarden euro’s aan corona-belastingschulden worden nooit terugbetaald” zo meldde recent het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Het gaat hierbij vooral om bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het uitstellen van omzet- en/of loonbelasting tijdens de coronaperiode. En mogelijk ook aanvullende steun hebben gehad (bijv. NOW of TVL) die deels moeten worden terugbetaald. Een deel van deze bedrijven heeft nog niets terugbetaald, maar ook geen regeling met de belastingdienst getroffen. De belastingdienst zit er stevig in: tot 13 juni 2023 kan een regeling worden getroffen, daarna niet meer. Wat nu?

Commercieel en financieel bestaansrecht

Indien een bedrijf niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen is het van belang dat de bestuurder juist en zorgvuldig handelt. In de eerste plaats moet snel duidelijk worden of het bedrijf commercieel en financieel bestaansrecht heeft. Als dat niet het geval is, dan is beëindiging van de onderneming op z’n plaats. Dit kan soms via een sanering van de schulden en afvloeiing van het personeel. Als dit niet meer lukt is een faillissement onvermijdelijk. Door dit proces goed te regisseren kan in veel gevallen de schade worden beperkt. Zowel bij schuldeisers, medewerkers, klanten en mogelijk ook voor anderen die financieel risico lopen (bijv. een borg jegens de bank).

Saneringsproces vereist professionaliteit en deskundigheid

Als er wel sprake is van commercieel en financieel bestaansrecht, moet aan de hand van de prognose worden beoordeeld of het bedrijf zelfstandig met de beschikbare financiering de liquiditeitsproblemen te boven kan komen. Dit kan bijvoorbeeld door het treffen van betalingsregelingen. Indien dit niet het geval is kan wellicht en sanering van schulden plaatsvinden (onderhands of via een z.g. WHOA-procedure). Dit vereist vrijwel altijd ‘nieuw geld’ om het akkoord en het proces daar naar toe te financieren.
Een dergelijk saneringsproces vereist professionaliteit en deskundigheid om goed en vlot te kunnen doorlopen.

Belangrijke lessen

Twee belangrijke lessen, willen we je alvast meegeven:

  • Begin op tijd (dat voorkomt toenemende verliezen die ook gefinancierd moeten worden)
  • Doe het in één keer goed (een benodigde 2e sanering is zelden succesvol)

UNO bedrijfsadviseurs begeleidt jaarlijks circa 200 middelgrote bedrijven waarbij sprake is van een bijzondere bedrijfssituatie, o.a. bij financieel zwaar weer. Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lees ook

Succesvolle overnames: de cruciale rol van familiewaarden

Niels Dijkstra Niels Dijkstra

Wat je niet meet, kun je niet verbeteren

Niels Dijkstra Niels Dijkstra