Kennisbank

Een bedrijf waarderen, waarom doen we dat eigenlijk?

author image Adrie Luning

Als overwogen wordt een onderneming te verkopen, krijg je als ondernemer vrijwel altijd te maken met een waarderingsrapport. Eén van de eerste stappen van een verkooptraject is vaak het laten bepalen van een indicatieve waarde van het bedrijf. Dit als basis om weloverwegen stappen te kunnen worden in het verkoopproces. Er zijn echter veel meer situaties waarin het laten vaststellen van de waarde van een bedrijf een nuttige en soms zelfs noodzakelijke stap is.

UNO bedrijfsadviseurs voert jaarlijks vele waarderingsopdrachten uit voor ondernemers die belangrijke beslissingen moeten nemen over de toekomst van hun bedrijf. Als wij terugkijken naar deze opdrachten zien we een aantal redenen regelmatig de revue passeren:

Koop of verkoop van een onderneming

Wanneer een ondernemer betrokken is in een koop- of verkooptraject , is het vaststellen van de waarde van het bedrijf vaak een belangrijke stap. Op basis hiervan kunnen de prijsonderhandelingen met potentiële kopers (of verkopers) van start gaan. Een gedegen waarderingsrapport verstevigt de positie van een ondernemer in dit onderhandelingsproces.

Bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf

Als een ondernemer besluit om het rustiger aan te gaan doen, is het een optie zijn bedrijf over te dragen aan de volgende generatie. Ook dan komt het vraagstuk van de waarde van de over te dragen onderneming aan de orde. Om een bedrijf zo fiscaal vriendelijk mogelijk over te dragen, is het van belang de waarde van het bedrijf onafhankelijk vast te laten stellen. Dit voorkomt achteraf een discussie met bijvoorbeeld de belastingdienst.

Conflict tussen aandeelhouders onderling

Verschillen van inzicht of geschillen tussen aandeelhouders onderling kunnen aanleiding zijn om de verdeling van aandelenbelangen te wijzigen. Om vast te kunnen stellen welke waarde er aan het aandelenbelang van een uittredende aandeelhouder moet worden toegekend, is een onafhankelijke waardebepaling vaak noodzakelijk

Echtscheiding of overlijden

Maakt een bedrijf onderdeel uit van een gezamenlijke boedel die eerlijk verdeeld moet worden in geval van een echtscheiding of overlijden, dan is een onafhankelijke vaststelling van de waarde essentieel om de boedelscheiding netjes en eerlijk af te wikkelen.

Werknemersparticipatie

Misschien wilt u als aandeelhouder één of meer medewerkers de mogelijkheid te geven om in uw onderneming te participeren. Dat kan een mooie manier zijn om belangrijke medewerkers te binden en te motiveren, zonder dat dit gepaard gaat met (zwaar belaste) verhogingen van het vaste salaris. Naast een reguliere waardebepaling stelt ook de belastingdienst bepaalde eisen aan de (minimale) waardering van deze aandelen en eventuele financiering ervan. Deze kunt u dan ook het beste door een professionele partij laten vaststellen. Wilt u absolute zekerheid dat de waardering en voorwaarden voor de fiscus acceptabel zijn, dan adviseren wij soms om hierover vooraf afspraken te maken met de belastingdienst.

Aantrekken van aanvullend risicodragend vermogen

Om de groei van een bedrijf te versnellen of om een business plan sneller uit te kunnen rollen is het soms noodzakelijk om de hiervoor benodigde investeringen te financieren met risicodragend vermogen. Om in een dergelijke situatie succesvol investeerders te vinden voor uw bedrijf is een bedrijfswaardering een goed instrument om kandidaat-investeerders te overtuigen van de toekomstige waarde creatie.

Lees ook

Succesvolle overnames: de cruciale rol van familiewaarden

Niels Dijkstra Niels Dijkstra

Wat je niet meet, kun je niet verbeteren

Niels Dijkstra Niels Dijkstra