Kennisbank

Kennis is macht, kennis delen is kracht

author image Tjarda van Dam
Kennis is macht, kennis delen is kracht

De Latijnse uitspraak “Scientia potentia est” betekent vrij vertaald in het Nederlands “Kennis is macht” en wordt toegeschreven aan de Engelse filosoof en staatsman Francis Bacon, de grondlegger van het empirisme.

Inspelen op verandering

Het is een uitspraak waar zeker in het verleden veel waarde aan werd gehecht. Het afschermen van kennis is echter niet meer van deze tijd (hoewel er nog steeds wereldleiders zijn die wel zweren bij dit principe). Daarom is er een moderne twist aan gegeven en leeft het principe “Kennis delen is kracht” steeds meer. De winnaars in de huidige samenleving zijn juist diegenen die kunnen inspelen op de constant veranderende wereld, is de overtuiging.

Belang kennis en scholing

Dat kennis en scholing als één van de belangrijkste dingen in het leven worden gezien, wordt hiermee nog steeds onderstreept, maar juist het leren van anderen en kennis doorgeven maakt je als individu of groep flexibel.

Leg uit wat je doet en waarom

Ook de adviseurs van UNO onderstrepen dit principe. Tijdens een aan- of verkoopproces nemen we onze klanten mee in alle stappen die we nemen en leggen we uit waarom we het op een bepaalde manier aanpakken. Dit geldt uiteraard ook op het moment dat er sprake is van herstructurering of een bedrijfswaardering.

We ontwikkelen whitepapers, kunnen op maat een minicursus geven over bijvoorbeeld de verkoop van een onderneming en geven op uitnodiging van banken regelmatig webinars of seminars over diverse onderwerpen als WHOA en herstructurering.

In het afgelopen jaar hebben we daarnaast een aantal keren op uitnodiging mogen spreken. In september sprak Roelof van der Wielen tijdens het webinar van het NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) over de Coronaschulden. Arno Elting was spreker op een kennisevent van Plas Bossinade en mocht daar zijn kennis delen over het WHOA proces. En slechts enkele weken geleden hebben we een bijdrage geleverd aan de ontwikkeldag van CFO Capabel.

WHOA spreekuur

In het nieuwe jaar introduceren we bovendien ons WHOA spreekuur.  De WHOA is een complexe wet en vereist specifieke WHOA-expertise. Dat vraagt om de nodige uitleg. Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden van de WHOA? Arno Elting, onze WHOA deskundige, vertelt u er graag meer over in een maximaal 30 minuten durende online meeting. Aan deze meeting zijn geen kosten verbonden. Als er naderhand behoefte is aan een vervolg, dan is ook dat uiteraard geen probleem.

Want zeg nou eerlijk, uitgeleerd ben je nooit toch?

Lees ook

Relevante fiscaliteiten bij fusies en overnames

Daan Noort - UNO Daan Noort

Bestaansrecht van een onderneming

Roelof van der Wielen - UNO Roelof van der Wielen