Kennisbank

Hoe quick is een Quick Scan?

author image Marian van der Werf
Strategie
hoe quick is een quick scan

De naam Quick Scan kan bij voorbaat wel wat vraagtekens oproepen. Want alles wat snel moet, is toch niet per definitie goed, zou je denken. Toch heeft quick in deze context wel degelijk de goede betekenis. Welke dat is, leggen we graag uit.

Een Quick Scan wordt overigens ook wel een IBR genoemd, een afkorting voor Independent Business Review.

Doel Quick Scan

Het doel van de Quick Scan is om door een “beperkt” onderzoek de onderneming door te lichten.  Een onderneming kampt met een bepaald probleem of uitdaging en middels de scan gaan we op zoek naar de oorzaak of oorzaken. Dit kan heel divers zijn en staat in veel gevallen niet op zichzelf.

In een Quick Scan rapportage wordt vooral aandacht besteed aan het commerciële en financiële bestaansrecht. Oftewel: heeft een bedrijf voldoende onderscheidend vermogen en verdiencapaciteit en is het bedrijf normaal gesproken financierbaar. Maar ook de organisatie, het management, de procesbeheersing en de financiële prognose komen in de rapportage aan bod.

Zodra de oorzaken van het probleem of de uitdaging boven tafel zijn, gaan we met de directie/management mogelijke verbeteringen in kaart brengen (herstelplan) en kijken hoe dit gerealiseerd kan worden. Uiteraard kijken we daarbij ook naar laaghangend fruit, dat is een echte quick win.

Waarom een quick scan?

Tekort aan liquiditeit, achterblijvende omzet, faillissement van een klant, stijgende prijzen, druk op de liquiditeiten, niet functionerende medewerkers, regelgeving overheid. Het is maar een kleine opsomming van mogelijke redenen, waarom een Quick Scan van belang kan zijn.

In veel  gevallen wordt door de huisbankier verzocht om een Quick Scan. Zij signaleert een verandering bij een onderneming en wil hier meer over weten. In dat geval wordt de ondernemer of directie gevraagd om een onafhankelijk adviesbureau in te schakelen. Dit moet leiden tot een goede diagnose en een behandelplan waarin alle betrokken partijen vertrouwen hebben en verder mee kunnen. In veel gevallen zijn daar financiële middelen voor nodig om de herstelperiode te kunnen overbruggen.

Als uit de Quick Scan blijkt dat er voldoende commercieel en financieel bestaansrecht is voor de onderneming, de (aanvullende) liquiditeitsbehoefte van redelijke omvang én voor een beperkte periode (geen jaren dus) is, dan is de huisbankier vaak wel bereid te helpen.

Er zijn ook ondernemers die zelf willen weten of hun organisatie goed functioneert en of er nog verbeterslagen gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld  op het gebied van strategische keuzes en marktposities. Waar wordt het geld verdiend, maar vooral ook waar wordt het ‘gelaten’. En niet alleen in de huidige situatie, maar ook in de toekomst. Essentiële onderwerpen om een vitale onderneming te zijn, te blijven of te worden.

“Dat kost toch alleen maar geld?”

Regelmatig stellen ondernemers ons de vraag “maar wat heb ík dan aan een Quick Scan? Dat kost mij toch alleen maar geld?”

Gelukkig denkt diezelfde ondernemer er vaak achteraf anders over en horen we zelfs dat hij UNO liever in een eerder stadium had binnen gehaald. De frisse blik die wij op de organisatie werpen, geeft niet alleen inzicht voor de ondernemer, maar vaak ook nieuwe denk- en oplossingsrichtingen. De investering in een Quick Scan levert in vrijwel alle gevallen veel meer op dan dat deze kost.

Beperkt versus snel

Het woord Quick betekent in het geval van een Quick Scan dus eerder “beperkt” dan “snel”, want de doorlooptijd van een Quick Scan varieert gemiddeld tussen de 4 en 6  weken. Het is dus maar hoe je quick interpreteert. Als de liquiditeitspositie overigens acuut nijpend wordt, dan wordt het proces uiteraard wel versneld. Nood breekt immers wet.

Meten is weten

Wij zien regelmatig dat problemen zijn ontstaan door een gebrek aan managementinformatie. Dit vormt immers de basis voor de cyclus van ‘meten-weten-denken-doen’.

Buikgevoel is echt niet meer voldoende voor onderbouwing van bijvoorbeeld een financieringsbehoefte. De eerste verbetering in een onderneming is dan ook het opzetten van een goed meetinstrument. Daarna volgt het weten, denken & doen. We adviseren u hier graag verder over.

Lees ook

Wat je niet meet, kun je niet verbeteren

Niels Dijkstra Niels Dijkstra

Bestaansrecht van een onderneming

Roelof van der Wielen - UNO Roelof van der Wielen