Kennisbank

Hoe vanzelfsprekend is een compliment geven of ontvangen?

author image Tjarda van Dam
compliment geven of ontvangen

“Het was hard werken om het project binnen de deadline af te ronden. Dankzij jouw inzet is dat toch mooi gelukt”. Hoe fijn is het om dat van je leidinggevende of collega’s te horen? En toch is het nog steeds niet vanzelfsprekend om een compliment te geven of te ontvangen.

Nationale Complimentendag

Op 1 maart is het “Nationale Complimentendag”: een dag die in het teken staat van het zien én erkennen van de goede wil, inzet en prestaties van anderen, zowel zakelijk als privé. Maar eigenlijk is het bijzonder dat een dag als deze nodig is om het geven of ontvangen van een compliment onder de aandacht te brengen. Hoe mooi zou het zijn als we ons bewuster waren van het effect van een compliment en wat minder zouden focussen op de dingen die niet goed gaan.

Het effect van een compliment

Het geven van een compliment benadrukt wat goed gaat en zorgt er voor dat werknemers meer vanuit hun eigen kwaliteit gaan werken. Een werknemer zal het gewaardeerde gedrag vaker willen laten zien. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat het ook anderen stimuleert om hun werk beter te gaan doen.

Bovendien is gebleken dat als je een compliment ontvangt, je zelf ook eerder geneigd bent een compliment te geven. Dat werkt door in de sfeer op de werkvloer en zorgt er ook voor dat mensen meer open staan voor het aanspreken op verbeterpunten. Het versterkt bovendien de onderlinge band tussen collega’s en draagt bij aan een gezonde en constructieve communicatie.

Hoe geef je een compliment?

Het belang van een compliment is wel aangetoond, maar hoe geef je nu een goed compliment? Ook hier is al veel onderzoek naar gedaan. De belangrijkste tips:

  1. Maak een compliment origineel en persoonlijk. Spits het toe op een situatie en maak het specifiek
  2. Neem de tijd voor het geven van een compliment. Geef niet “in het voorbijgaan op de gang” een compliment, maar loop bewust naar een collega toe om een compliment te geven.
  3. Geef regelmatig complimenten, maar doe het in verhouding. Psychologische onderzoeken tonen aan dat de verhouding 4:1 het beste werkt. Dus 4 complimenten tegenover 1 x negatieve feedback.
  4. Het woordje “maar” is funest in een compliment. Bewaar eventuele verbeterpunten voor een later moment.
  5. En misschien nog wel de belangrijkste: Geef oprechte complimenten. Doe het niet “omdat het moet” of omdat je het simpelweg die dag nog niet gedaan hebt. Doe het op het moment dat er spontaan iets in je opkomt of de situatie daar aanleiding toe geeft.

Bron: Complimenten op de werkvloer: zo geef je ze (goed) | Tijdwinst.com (feedbackgeven.nl) en De kracht van complimenten op de werkvloer – Job werkt (job-werkt.nl)

Lees ook

Relevante fiscaliteiten bij fusies en overnames

Daan Noort - UNO Daan Noort

Bestaansrecht van een onderneming

Roelof van der Wielen - UNO Roelof van der Wielen