Kennisbank

Ben Beljaars, bedrijfsadviseur

author image Tjarda van Dam
UNO nieuws
Ben Beljaars, bedrijfsadviseur

Heeft u Ben al eens ontmoet? Wie dat wel heeft weet ongetwijfeld waarom wij deze UNO bedrijfsadviseur beschrijven als ‘vertrouwenwekkend’. Ben is in staat om zelfs in de meest hectische situaties kalm en oplossingsgericht te werk te gaan; in de keuken van Ben kookt geen pan over. We stellen hem graag aan u voor!

Wat is jouw achtergrond en hoe ben je bij UNO terecht gekomen?

Na mijn studies bedrijfskunde en bedrijfseconomie, met afstudeerrichting organisatiekunde, ben ik financial controller geworden bij een producent en groothandel van moderne interieurverlichting. Middels een management buy-out ben ik in 1995 medeaandeelhouder en directeur geworden van dit bedrijf. Deze tijd kenmerkte zich door een ingrijpende marktontwikkeling waarbij onze traditionele afnemers, de vakhandel, steeds meer concurrentie kregen van warenhuizen en doe-het-zelf-zaken, die op grote schaal moderne verlichting gingen verkopen. Daardoor raakten we onze traditionele afzetmarkt snel kwijt. Uiteindelijk is het bedrijf in 2000 verkocht.

Na de verkoop werd ik financieel directeur van een groep metaalbedrijven. In 2004 is UNO hier bijgeschakeld. De adviseurs concludeerden dat de zittende DGA een stap opzij zou moeten doen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Op advies van UNO ben ik vervolgens aangesteld als algemeen directeur. In 2007 heb ik samen met UNO een dochteronderneming verkocht en in 2009 volgde een faillissement en doorstart eveneens onder begeleiding van UNO. In 2010 is de onderneming verkocht aan een grotere groep, wederom met hulp van UNO. Toen kenden ze mij onderhand wel en ben ik bij UNO gaan werken.

Waar ben jij goed in? Wat is jouw expertise?

Mijn deskundigheid ligt vooral op het gebied van reorganiseren en het begeleiden van ondernemers in zwaar weer situaties. Wat maakt mij daar goed in? Ik denk de kennis die ik in de loop van tijd heb opgedaan m.b.t. financiers, ondernemers en organisatieprocessen. Ik heb veel kennis van markten en weet hoe je een markt goed kunt benaderen. Tevens moet je als adviseur verdienmodellen kunnen doorzien en dat vereist kennis van de markt, processen, mensen en de verhoudingen daartussen.

Daarnaast heb ik meermaals persoonlijk ervaren hoe het als ondernemer voelt om in benarde situaties te moeten opereren. In ons vakgebied is empathie en inlevingsvermogen een absolute vereiste. Als ervaringsdeskundige kun je simpelweg de drijfveren van de betrokken personen beter doorgronden. Ik ben echter ook in staat om genoeg afstand te bewaren ten opzichte van de onderneming; dat komt het eerlijk en objectief advies ten goede. Vooral wanneer er strategische keuzes gemaakt moeten worden, maar ook in situaties waarin onplezierige maatregelen, zoals een sanering, noodzakelijk zijn.

Ben je recentelijk nog een interessante casus tegengekomen in de praktijk, waarbij technologische ontwikkelingen of marktontwikkelingen een rol hebben gespeeld?

Ik heb kort geleden een onderzoek uitgevoerd bij een beveiligingsbedrijf. Dan denk je al snel aan de traditionele man met hond. Echter, dit bedrijf is de laatste jaren zo veel nieuwe technologie in gaan zetten bij beveiligingsopdrachten, dat ze hun dienstenpakket drastisch hebben uitgebreid. Zo werden sensoren geplaatst op de te beveiligen objecten, waardoor onnodig uitrukken van de beveiligingsdienst enorm werd ingeperkt en de meldkamerfunctie steeds belangrijker werd. Hiernaast hebben ze tal van nieuwe, zeer interessante nevenactiviteiten ontwikkeld. Bijvoorbeeld motormanagement op afstand van auto’s en bussen, maar ook het bewaken van gebouw gebonden technische installaties. Het resultaat was een ongelooflijk divers dienstengamma.

Natuurlijk ging veel geld met deze ontwikkelingen gemoeid en dan ontstaat alsnel een spagaat: je moet ook de financiers meekrijgen in je plan. UNO heeft onderzoek gedaan bij dit bedrijf naar de haalbaarheid van de nieuwe activiteiten en het continuiteitsperspectief. We hebben een positief rapport opgeleverd en de gerustgestelde financier heeft het advies opgevolgd.

Ben Beljaars, bedrijfsadviseur

En zo is het bedrijfsmodel ‘man met hond’ door verregaande technologische ontwikkelingen omgevormd tot ‘high end meldkamerfunctie waarbij technologie in de te bewaken objecten hoogwaardig communiceert met de meldkamer waardoor op basis van analyse van complexe signalen onnodig uitrukken wordt geminimaliseerd’. Ze zijn plotseling ook erg interessant geworden voor een grote partij in een aanpalende markt die complexe sensortechnologie wil incorporeren in diverse producten. Het nemen van goed onderbouwde risico’s, mits goed uitgevoerd, kan waarde toevoegen aan een onderneming en naar de toekomst nieuwe strategische kansen bieden.

Als een ondernemer overweegt zijn bedrijf een andere koers te laten varen, wat zijn dan de do’s en don’ts?

Een veel voorkomende situatie is het besluit van een managementteam om een nieuwe richting in te slaan op grond van de marktontwikkelingen, maar dit vervolgens niet of onvoldoende te communiceren in de organisatie. Het gevolg is dan vaak dat de wil er wel is maar dat er uiteindelijk niets is veranderd.

Zorgen dat de nieuwe strategie wordt geadopteerd door werkelijk elke werknemer is moeilijk en kost de veel tijd. Het draait dan om goed leiderschap, waarbij door effectief informeren en activeren je het personeel dezelfde richting mee kan laten bewegen. De portier moet zelfs weten dat we een andere kant op gaan om te voorkomen dat hij de mensen de verkeerde kant op stuurt.

Don’t: het nemen van strategische besluiten in de directiekamer zonder proactief de tijd en energie te investeren in de gewenste omschakeling op de werkvloer.
Do: tja, dat heb ik eigenlijk net al gezegd.

Wat is de toegevoegde waarde van UNO bij het bepalen van een nieuwe bedrijfsstrategie voor een onderneming?

Dat wij kennis hebben van heel veel branches en veel ontwikkelingen bij veel verschillende bedrijven hebben gezien. Onze marktkennis reikt behoorlijk ver: we kennen niet alleen ontwikkelingen van de markt waarin de onderneming die we begeleiden zich bevindt, maar ook ontwikkelingen in aanpalende of ver vanaf staande markten.

Wij kunnen het ons veroorloven, als externe partij, om met gepaste afstand (helikopterview) ontwikkelingen in de markt van het bedrijf enerzijds en het verdienmodel en de processen binnen het bedrijf anderzijds, vakkundig te analyseren en te toetsen aan cross-sectorale marktontwikkelingen en trends. Dit metaperspectief is erg waardevol voor ondernemers die voornamelijk diep geworteld zitten in hun eigen onderneming en markt. UNO is voornamelijk sterk in het beoordelen of het bedrijf wel toe is aan grote veranderingen en welke stappen ze zouden moeten nemen om nieuwe ontwikkelingen of technologie te adopteren. We besteden dan vooral aandacht aan het maken van een stappenplan en communicatieplan. Hiermee heeft de invoering van nieuwe strategische plannen intern de grootste kans van slagen. Dat is de echte toegevoegde waarde van UNO.

Lees ook

Adviseur uitgelicht: Niels Dijkstra

author image Tjarda van Dam

UNO helpt de Elzinga Groep naar een bestendige toekomst

Luuk Veurink - UNO Luuk Veurink