Kennisbank

Een goede voorbereiding is het halve werk

author image Niels Dijkstra
Strategie
Businessplan

Focus of waan van de dag

Wanneer ik als adviseur of interim manager bij een bedrijf binnenkom, vraag ik al snel naar het bedrijfsplan. Immers, ik wil weten wat er op rol staat de komende tijd. Wat gaan we doen? Ligt de focus op groei, efficiëntie, of wordt er gewerkt aan een betere kwaliteit? En hoe wordt dit vervolgens gerealiseerd? Dikwijls is het antwoord dat het plan er niet ligt of het beperkt zich tot enkel een budget voor komend jaar. Je zou denken dat ik met lokale MKB’ers te maken had, maar ook (onderdelen van) grote bedrijven maken zich schuldig aan het leven in de waan van de dag. 

Wat is een bedrijfsplan?

Een bedrijfsplan is een document dat de strategische richting, doelen, operationele en commerciële plannen van een onderneming beschrijft. Uiteraard met financiële onderbouwing, meestal vanwege het winstoogmerk van de onderneming. Het plan dient als een routekaart voor het management, haar medewerkers en eventuele financiers. Het maakt inzichtelijk hoe de activiteiten met elkaar samenhangen en hoe iedereen bijdraagt aan het te realiseren doel.

Een plan geeft doel en richting

Een bedrijfsplan fungeert als een essentieel hulpmiddel dat zorgt voor een adequate aansturing van de organisatie. Het schrijven ervan zorgt er ook voor dat je stil staat bij wat je aan het doen bent én waar je naar toe wilt. Immers, een goede voorbereiding is het halve werk.

Bij UNO bedrijfsadviseurs hoor ik veel dat bedrijven liquiditeitsproblemen krijgen als gevolg van een rendementsprobleem. Een bedrijf leidt verlies door strategische keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Of erger: door een gebrek aan strategische keuzes. Er is simpelweg niet goed en diepgaand nagedacht over de strategie, laat staan dat het is vastgelegd in een plan. Alleen dit laat al het belang van een bedrijfsplan zien. Zonder plan heb je geen zicht op waar een organisatie naar toe gaat, hoe ze dat wil doen en de resultaten die gehaald moeten worden om het beoogde succes te krijgen. Zonder een plan wordt het ook moeilijk medewerkers mee te krijgen in wat je ‘van plan’ bent. In deze tijd van arbeidsmarktkrapte ben je hier als ondernemer wel van afhankelijk.

Naast dat een bedrijfsplan belangrijk is voor de interne organisatie, wordt het ook belangrijk wanneer externe partijen betrokken raken bij jouw bedrijf. Dat kan zijn bij de verkoop van het bedrijf, maar ook als nieuwe financiering nodig is. Deze partijen willen zien hoe het bedrijf er voor staat en wat de vooruitzichten zijn. Ook om die reden is het maken een plan belangrijk.

Wat maakt een goed plan?

Tijdens mijn loopbaan heb ik geleerd dat je beter een simpel en overzichtelijk plan kunt hebben waar iedereen mee bekend is, begrijpt en achter staat, dan een uitvoerig document met mooie vergezichten en klinkende analyses, dat louter vraagtekens oproept. Dus, “less is more’. Daarnaast heb ik ervaren dat een plan pas gaat vliegen als er een duidelijke relatie ligt tussen wat de onderneming wil bereiken, waarom en hoe dat er in de operatie concreet uitziet. Betrokkenen hebben dit nodig om een bijdrage te kunnen én willen geven. Tot slot wil iedereen weten of het plan ook succesvol is. Doen wij het goed? Het is dus van belang dat je heldere ‘milestones’ formuleert die je kunt meten middels KPI’s (Key Performance Indicators). Want meten is weten en alleen dan ben je in staat om tussentijds jouw plan bij te sturen en successen te vieren.

Mijn lakmoesproef voor succes is of elke medewerker binnen de organisatie kan uitleggen waar het bedrijf voor staat, wat de onderneming wil bereiken en wat zijn of haar rol daarin is. Als dit lukt, heb je als ondernemer je belangrijkste doel bereikt. Zorgen dat alle medewerkers gezamenlijk aan hetzelfde doel werken, wat bijdraagt aan zaken als efficiëntie, effectiviteit, maar ook aan een gezonde cultuur en een betere kwaliteitsbeleving. Alleen… dat begint wel met het op papier zetten van wat je van plan bent.

Mis ik nog iets? Uiteraard, want een goed plan geeft ook inzicht in zaken als een markt- en concurrentieanalyse, productontwikkeling, financiële prognoses of het marketing- en inkoopbeleid. Echter, deze onderwerpen spreken wat mij betreft voor zich bij het opstellen van een goed plan.

Onafhankelijke blik

Denk jij, na het lezen van dit artikel, dat het inderdaad tijd wordt voor het opstellen van goed plan of dat er een keer kritisch wordt meegekeken of de plannen ook (financieel) haalbaar zijn? Neem dan eens vrijblijvend contact op. Ook wij hebben de wijsheid niet in pacht – wat voor de ene organisatie werkt, werkt niet bij alle organisaties –  maar een onafhankelijke blik kan nieuw licht laten schijnen op zowel de doelen die je hebt gesteld als de uitvoerbaarheid ervan.

Lees ook

Bestaansrecht van een onderneming

Roelof van der Wielen - UNO Roelof van der Wielen

Een goede voorbereiding is het halve werk

Niels Dijkstra Niels Dijkstra