Kennisbank

Adviseur uitgelicht: Roelof van der Wielen

author image Roelof van der Wielen
UNO nieuws
Roelof van der Wielen - UNO

UNO is een bijzonder team: wat is jouw specifieke bijdrage daar aan? Wat zijn jouw specialiteiten en persoonlijke kenmerken?

Ik ben een van de langst zittende UNO-ers. Ik voel me verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze diensten en de cultuur en ethiek van ons werk. We bespreken dat maandelijks in groepsverband, waarbij ik als voorzitter probeer de leercurve te vinden waarmee we scherp blijven. Het werkveld verandert snel, dus de toonzetting en diepgang van onze werkzaamheden moet blijven aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever en de stakeholders.

Heb je bij aanvang van een onderneming in zwaar weer altijd een main goal voor ogen? Zo ja, wat doe je als dreigt dat je dat doel niet gaat bereiken?

Als een project start probeer ik altijd onbevooroordeeld te starten, zodat het telkens opnieuw de vraag is of een bedrijf of plan levensvatbaar is en onder welke condities. Het doel is dus de oplossing te vinden/bedenken en te bereiken.

Dat laatste is mede afhankelijk van de opdrachtgever (de onderneming). Als de ondernemer een volstrekt andere koers vaart dan die ik voor ogen heb, dan stoppen we, omdat we dan geen toegevoegde waarde hebben. Juist die vrijheid van denken en handelen maakt dat we onze kwaliteit kunnen bieden.

Wanneer ben jij tevreden over een opdracht?

Als we het vertrouwen krijgen van de ondernemer om zich in zijn/haar bedrijf te mogen verdiepen. Dat is en blijft een spannend moment, omdat er meer goede adviseurs zijn die dat kunnen. Juist daardoor voelt dat als een overwinning. Het is leuk werk om je te verdiepen in een bedrijf en de problematiek. Het is nog leuker als je een oplossing vindt of een standpunt inneemt dat de opdrachtgever erkent.

Soms wijkt de oplossing of de zienswijze echter af van de verwachting van de opdrachtgever. Ik ervaar het als een immateriële beloning als een opdrachtgever dan instemt met onze zienswijze. We maken ons niet altijd populair, maar we geven wel altijd een eerlijk oordeel.

Lees ook

Adviseur uitgelicht: Niels Dijkstra

author image Tjarda van Dam

UNO helpt de Elzinga Groep naar een bestendige toekomst

Luuk Veurink - UNO Luuk Veurink