Kennisbank

Laat 2021 een bijzonder jaar worden én dan niet alleen door het breken van weerrecords

author image Tjarda van Dam

Inmiddels is het al weer begin maart, hebben we al op de schaats kunnen staan en een week later van de eerste zonnestralen kunnen genieten.  We hopen dat het, niet alleen door het breken van weerrecords, ook op andere vlakken een goed jaar mag worden.

In ons vak kijken we vooral vooruit:  Hoe kunnen we een ondernemer van a naar z helpen, of het nou gaat om hulp bij een bedrijfsovername, het stoppen van een bedrijf of een heroriëntatie van de strategie. Maar wij weten ook dat vooruitkijken verstandiger is als je daarbij ook rekening houdt met ervaringen uit voorgaande jaren.

Het afgelopen jaar is natuurlijk een jaar geweest dat met geen enkel ander jaar vergeleken kan worden. Toch is ons wel een en ander opgevallen, dat ook wij niet altijd hadden verwacht.

Een korte samenvatting van 2020

 • In 2020 hebben wij opnieuw meer dan 200 middelgrote ondernemingen begeleid in bijzondere omstandigheden.
 • In ruim 40% van de gevallen had de situatie betrekking op een beoogde koop of verkoop van een bedrijf. Bij ruim een derde was sprake van financieel zwaar weer en het resterende deel was gericht op begeleiding van directie en management.
 • De bedrijven, die we begeleiden, komen uit diverse branches, met een kleine nadruk op handel & industrie en retail.
 • De steunmaatregelen van de overheid voor het bedrijfsleven hebben er voor gezorgd dat veel bedrijven nog voldoende financiële middelen hadden om aan de verplichtingen te voldoen. Om die reden was het aantal faillissementen in 2020 dan ook het laagste niveau in 20 jaar.

Een voorzichtige blik in de toekomst

Als we een voorzichtige blik in de toekomst mogen werpen, zien we 2 – op het eerste oog tegenstrijdige – ontwikkelingen:

 • De interesse in fusie & overname (M&A) houdt aan, vooral omdat onderliggende factoren gunstig zijn:
  1. In veel situaties is schaalvergroting financieel aantrekkelijk
  2. Er is veel kapitaal beschikbaar in de markt
  3. De rente is nog altijd relatief laag
 • Tegelijkertijd verwachten we dat het aantal bedrijven dat in financieel zwaar weer terechtkomt, zal toenemen. Hoe snel dit gaat, hangt grotendeels af van de omvang en duur van de steunmaatregelen van de overheid en de houding van banken. Duidelijk is dat bedrijven, die gebruik hebben gemaakt van fiscale uitstelregelingen en daarmee bancaire schulden hebben verruild voor fiscale schulden, bij een toenemende kredietbehoefte in de problemen kunnen komen. Financiering via banken of investeerders zou dan een route met lastige hordes kunnen worden. En dus zullen tijdig maatregelen moeten worden genomen.

Ten slotte zijn er veel ondernemingen die, na deze coronacrisis, voor de uitdaging staan om hun business- en verdienmodel ‘toekomstbestendig’ te maken. In bijna elke bedrijfssector is sprake van veranderende marktomstandigheden. Dit leidt tot kansen en bedreigingen en vraagt dus om een tijdige heroriëntatie.

Een vitaal en financieel gezond bedrijf

Wat staat ons te doen in 2021? Graag zetten wij onze bedrijfskundige expertise en branchekennis in om samen met ondernemers, aandeelhouders, directies en management te werken aan vitale en financieel gezonde bedrijven. We kijken niet alleen naar de ‘bijzondere omstandigheden’ die op korte termijn aandacht behoeven, maar gaan graag een lange termijn relatie met jou als ondernemer aan. We denken en helpen mee, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Daarvoor kijken we dagelijks naar wat er in de markt gebeurt, houden we relevante ontwikkelingen en wetgeving in de gaten en scholen we onszelf waar nodig steeds bij.

Wil je eens vrijblijvend van gedachten wisselen over de toekomst van jouw bedrijf? Neem dan contact op met Daan Noort, 06 – 51 50 44 86 of stuur een mail naar daan@uno-advies.nl.

Lees ook

Een goede voorbereiding is het halve werk

Niels Dijkstra Niels Dijkstra

Afko’s en klapperende oren

author image Tjarda van Dam