Als de schulden oplopen, dreigt uw onderneming vast te lopen. Vaak is een nieuwe financiële injectie onvoldoende om alles weer vlot te trekken. De weg naar herstel is meestal gecompliceerder. Soms blijkt een crediteurensanering een passende oplossing om een faillissement te voorkomen. Dit zijn ingewikkelde trajecten waarin rust, ruimte, discretie en een persoonlijke aanpak cruciaal zijn. UNO heeft al vijfentwintig jaar praktijkervaring als onafhankelijk saneringsspecialist in complexe situaties.

Handelen onder hoge druk

Wanneer uw bedrijf in zwaar weer is geraakt, staan u en uw organisatie onder hoge druk. Soms mag de bedrijfsvoering absoluut niet stilvallen. Soms kijkt de wereld mee via de pers en kunnen de financiële problemen voor extra onrust zorgen. En vaak komt alles tegelijk op uw bord terecht. Dit bemoeilijkt het proces van herstel en maakt het oplossen van de financiële uitdagingen complexer. Daarom begeleiden we u in het maken van afspraken met crediteuren en bereiden we u goed voor op de financiële afwikkeling van de sanering.  

Crediteurensanering kost ook geld

Het is onze ervaring dat crediteuren in veel gevallen openstaan voor het kwijtschelden van een deel van hun vordering als daarmee een faillissement kan worden voorkomen. Echter, na een volledig akkoord op het aanbod, moet u gelijk aflossen en btw afdragen. Daar is ‘vers’ geld voor nodig van een bank of andere externe partij. Ook zijn daar kosten aan verbonden. In het overkoepelende herstelplan houden we rekening met verschillende scenario’s en de kosten die daaruit voortvloeien. Zo wordt u niet met nieuwe financiële uitdagingen geconfronteerd.

Solide afspraken

Crediteurensanering zorgt voor lucht. Welwillende crediteuren bieden u perspectief richting herstel of een goede afronding van een samenwerking of deelname. UNO kijkt zorgvuldig mee op het gebied van de rechtsgeldigheid van de kwijting. U heeft immers niets aan afspraken die achteraf niet afdwingbaar blijken. Buitengerechtelijke afspraken dienen bovendien stand te houden in surseance en dat luistert erg nauw. Samen zorgen we voor solide afspraken waarmee we nare verrassingen voorkomen.

Lees ook

UNO Quick scan

author image Tjarda van Dam

Herstelplan

author image Tjarda van Dam

Distressed M&A

author image Tjarda van Dam