Distressed M&A

bedrijfswaardering

Helaas vindt een verkoop niet altijd onder de meest gunstige omstandigheden plaats. Een fusie of overname in financieel zwaar weer is anders dan een regulier fusie- of overnametraject. De situatie is vaak gespannen. Uw besluiten liggen onder een vergrootglas. Uw stakeholders vragen om een behoedzame en gerechtvaardigde aanpak. Bovendien is er vaak sprake van tijdsdruk. Ook bij zogenaamde distressed mergers & acquisitions mag u rekenen op de adequate en daadkrachtige begeleiding van onze experts.

Verkoop onder druk

Tijdens distressed M&A doorlopen we dezelfde stappen als bij een regulier fusie- en overnametraject. Uw onderneming wordt voor zover dat kan verkoopklaar gemaakt en we gaan samen op zoek naar een koper of investeerder. Ook het ontvangen van biedingen, het onderhandelen met geïnteresseerden en begeleiding van het boekenonderzoek komen aan bod. De enige verschillen: het traject heeft een beperktere vorm en een snellere doorlooptijd.

Going concern-sanering

Ondertussen proberen we uw onderneming in een stabiele zijligging te krijgen. Om een faillissement te voorkomen, is het wellicht nodig de balans ‘going concern’ te saneren met een buitengerechtelijk crediteurenakkoord. Ook hiervoor is in veel gevallen vers kapitaal nodig. Soms leidt dit tot een nieuwe medeaandeelhouder. Uiteraard zorgen we voor eerlijke voorwaarden voor zowel de bestaande als toetredende aandeelhouder.

Bestaansrecht en vers kapitaal

Waar vinden we in zulke situaties investeerders? Vaak kloppen we aan bij investeerders die zich specifiek richten op ondernemingen waar een herstructurering nodig is. Bij zo’n traject is de belangrijkste voorwaarde dat uw onderneming voldoende bestaansrecht heeft en geen water meer maakt. Na het keren van de situatie, is een positief eigen vermogen meestal niet voldoende. Nieuw aansprakelijk vermogen is nodig. Het verse kapitaal stroomt bij een distressed verkoop doorgaans direct het bedrijf in en niet naar de bestaande verwaterde aandeelhouders.

Lees ook

Verkoop

author image Tjarda van Dam

Bedrijfswaardering

author image Tjarda van Dam

Familiebedrijf overdragen

author image Tjarda van Dam

UNO Quick scan

author image Tjarda van Dam

Herstelplan

author image Tjarda van Dam

Crediteurensanering

author image Tjarda van Dam