Kennisbank

Let op: uitstel betaling belastingen kan averechts werken voor ondernemingen die extra financiering behoeven

author image Arno Elting
Bedrijfswaardering

Bij het uitstellen van belastingen wegens corona loopt de schuld aan de Belastingdienst (uiteraard) op. Bij faillissement kan de belastingdienst zich verhalen op de waarde van de bodemzaken, ongeacht of deze zijn verpand aan de bank (aangezien dit recht van de fiscus prevaleert boven het pandrecht van de bank).

Het pandrecht van de bank kan bij het oplopen van de belastingschuld in waarde afnemen doordat ze een groter bedrag dienen te ‘reserveren’ voor de Belastingdienst. Het risicoprofiel kan er dus anders uit gaan zien voor een bank (of leasemaatschappij), waardoor er wellicht minder mogelijkheden zijn voor extra financiering (zoals BMKB-C regeling).

Ook de mogelijkheden om activa anderszins aan te wenden (zoals sales-and-lease-back bij leasemaatschappij) kunnen worden ingeperkt als de fiscus meer verhaalsmogelijkheden krijgt op deze bodemzaken.

Kortom, het voordeel om belastingen uit te stellen kan een averechts effect hebben indien de bank (of leasemaatschappij) dit als aantasting van hun pandrecht beschouwd.

Lees ook

Stap 2 bij aan- of verkoop van een onderneming: externe fase

Ben Beljaars - UNO Ben Beljaars

Stap 1 bij aan- of verkoop van een onderneming: interne fase

Ben Beljaars - UNO Ben Beljaars