Validatieonderzoek

bedrijfswaardering

Als ondernemer maakt u plannen. Zowel voor de korte als langere termijn. Het kan hierbij gaan om een bedrijfsstrategie, marktbewerking, verbetering van de interne organisatie of optimalisering van het verdienmodel. Kortom, plannen waarmee u verbetering of verandering binnen uw bedrijf wilt realiseren. Een validatieonderzoek helpt u deze plannen te verifiëren en onderbouwen.

Second opinion van een expert

U of uw stakeholders kunnen behoefte hebben aan een objectieve validatie van uw plannen. Bijvoorbeeld met een ‘second opinion’ van een expert die met een frisse blik naar uw bedrijfsplannen kijkt. Dit kan u en uw stakeholders helpen overtuigen van de haalbaarheid van de gekozen richting. Onze bedrijfsadviseurs gebruiken al hun ervaringen en voorbeelden om uw plannen te ondersteunen.

Realistische scenario’s voor de toekomst

Een validatieonderzoek start met het verzamelen van informatie. We willen graag inzicht hebben in wat u drijft en wat er speelt binnen uw onderneming. Daarom zitten we met u om tafel om de plannen zorgvuldig door te nemen en voeren gesprekken met sleutelfunctionarissen binnen uw bedrijf. De plannen worden getoetst aan andere rapportages uit en voor uw onderneming, om vervolgens te komen tot een bedrijfskundige en financiële analyse. We staan stil bij zaken als de marktsituatie, de concurrentiepositie en het commerciële bestaansrecht, de organisatie, het management, de procesbeheersing en de financiële status.

Waardeoordeel en optimalisatie

Bij UNO kunt u rekenen op een heldere rapportage van de bevindingen en conclusies. Daarin staan adviezen en aanbevelingen die u kunt gebruiken om uw plannen naar een hoger niveau te tillen. Onze bedrijfsadviseurs bekijken uw plannen vanuit meerdere invalshoeken, geredeneerd vanuit de ondernemer/bestuurder, aandeelhouder, huisbankier of (potentiële) investeerder. U ontvangt daarom ook een financiële rapportage waarin uw plannen en begrotingen zijn doorgerekend in balansprojecties en liquiditeitsprognoses op maand- of periodebasis. Met het validatieonderzoek bent u dan ook optimaal voorbereid op de toekomst!

Lees ook

Bedrijfsstrategie & groei

author image Tjarda van Dam

Strategisch groeiplan

author image Tjarda van Dam

Herstelplan

author image Tjarda van Dam