Waar moet een goede liquiditeitsprognose aan voldoen?

Een liquiditeitsprognose wordt opgesteld aan de hand van de resultaatbegroting en de balansprojectie, waarbij de binnenkomende en uitgaande geldstromen zichtbaar worden gemaakt en het saldo muteert in de bancaire rekening-courantstand.

Een liquiditeitsprognose echt goed inzetten en gebruiken, betekent regelmatig actualiseren. Bij voorkeur elke maand. En hierin rekening houden met omliggende factoren zoals een seizoenspatroon. Op deze manier ontstaat er een ‘rolling-forecast’ model waarbij er altijd een actueel beeld is van de financiële gezondheid op korte termijn en de langere termijn.

Zorg altijd voor een extra paar ogen; de prognose wordt pas echt waardevol als er goed wordt toegezien op consistentie en daarmee de betrouwbaarheid van de prognose. En een goede liquiditeitsprognose voorziet ook in de mogelijkheid om makkelijk en betrouwbaar meerdere strategische scenario’s door te rekenen.

Een liquiditeitsprognose kan gemaakt worden met behulp van tools als MS Excel of Vision Planner.

Liquiditeitsprognose

Een liquiditeitsprognose geeft inzicht in de toekomstige financieringsbehoefte van een onderneming. En vertelt daarmee hoe goed de onderneming in staat is om aan de financiële verplichtingen te blijven voldoen. Essentieel als handvat voor directie of bestuur.

Bekijk bedrijfssituatie