De activa van mijn bedrijf is verkocht. Hoe ga ik om met de resterende vennootschap en schuldeisers?

Dit vereist een nauwkeurige liquidatie die de activatransactie achteraf niet mag infecteren.

Als de liquidatie niet goed is gedaan en er alsnog een faillissement volgt, dan kan het zijn dat de curator de verkoop ongedaan maakt. Daarom moet het afhechten van de restschulden met grote precisie gebeuren. Doorgaans vereist dat inmenging van een externe partij die als hoeder van de sanering optreedt.

Lees ook ons advies over het arrangeren van een crediteurensanering.

Bedrijfsoverdracht

“Bedrijfsoverdracht” is een breed begrip. En kent zodoende vele mogelijke scenario’s. Maar in alle gevallen geldt: de belangen zijn groot, de risico’s aanzienlijk en het is een intensief proces dat met precisie moet worden uitgevoerd.

Bekijk bedrijfssituatie