Kan ik na een crediteurensanering mijn bedrijf laten voortbestaan?

In theorie is dit een mogelijkheid. Dit vereist echter wel uiterst zorgvuldig handelen. En belangrijke vraag om uzelf eerst te stellen: is dit een duurzame oplossing? Doorgaans verspeelt u krediet bij uw leveranciers.

Is het bedrijf levensvatbaar na sanering van de schulden? En is de eventuele negatieve publiciteit rondom de bekendmaking van uw betalingsproblemen te overkomen?

Betalingsproblemen zijn voor andere crediteuren soms aanleiding andere voorwaarden te gaan hanteren en het kan lastiger worden externe financiering aan te trekken. Ook in de communicatie rondom uw financiële herstructurering is het dus erg belangrijk om zeer zorgvuldig te werk te gaan.

Tenslotte is het essentieel de afspraken met de crediteuren in een dergelijk saneringstraject gelijk te trekken (u mag de ene crediteur niet iets anders bieden dan de ander) en hierin ook rekening te houden met de toekomst. Maak minutieus vastgelegde afspraken en bewaak de rechtsgeldigheid en aantoonbaarheid hiervan.

Lees ook aanvullend ons advies over crediteurensanering of het handelen als bedrijf in financieel zwaar weer.

Crediteurensanering

Soms dreigt een onderneming vast te lopen: de middelen zijn niet toereikend en de schulden lopen op. Op zoek gaan naar een financiële injectie is vaak niet afdoende om alles weer vlot te trekken; de weg naar herstel is vaak gecompliceerder. Een crediteurensanering kan een faillissement helpen voorkomen in sommige gevallen. Wat is goed om te weten?

Bekijk bedrijfssituatie

Onderneming in zwaar weer

Verkeert uw onderneming in zwaar weer? Of dreigt het daar in te komen? Schakel dan zo snel mogelijk hulp in van een onafhankelijke expert. Geen leuke stap, maar wel een nuttige.

Bekijk bedrijfssituatie