ZOEKEN

UNO deelnemer aan Kennisplatform Faillissementsfraude

Artikel geschreven door: Roelof van der Wielen op 10 november 2016

Dit jaar is het in 2015 gelanceerde Kennisplatform Faillissementsfraude een scholingstraject gestart voor curatoren, rechters en ambtenaren van het parket, het FIOD et cetera, met het doel om kennis over faillissementsfraude te bundelen en verspreiden.

UNO had het voorrecht met twee adviseurs te mogen deelnemen aan deze eerste editie van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude.

Toegenomen aandacht voor faillissementsfraude

De kritiek dat er te weinig zou worden gedaan aan opsporing en bestraffing van faillissementsfraude heeft recent aanleiding gegeven tot verscherpte politieke aandacht voor het onderwerp. Resultante is de vergroting van de beschikbaarheid van middelen en mensen om faillissementsfraude te bestrijden.

Dit is de opmaat geweest naar een landelijk kennisplatform voor het bundelen en uitwisselen van specialistische kennis rondom faillissementsfraudebestrijding.

Via een van onze vaste relaties, Willem van Nielen (fraudecurator), is UNO betrokken geraakt bij Kennisplatform Faillissementsfraude. De bezetting van de studiebijeenkomsten werd gedomineerd door personen die dagelijks zijn gericht op de juridische aspecten van faillissementsfraude. Een van de doelstellingen van het platform is om de samenwerking tussen de curatoren/handhavers en de advocatuur/het OM te stimuleren en het landelijk netwerk uit te breiden.

De leergang heeft ons geleerd dat de kritiek onterecht is dat er afgelopen jaren te weinig aandacht zou zijn besteed aan maatschappij-ontwrichtende faillissementsfraude. De berichtgeving in de media over recente repercussies geven in ieder geval blijk van de verscherping waar jaren van voorbereiding en specialisatie aan vooraf zijn gegaan.

Fraudeonderzoek (boekenonderzoek)

De rol van UNO beperkt zich tot het verrichten van onderzoek naar toedracht van een faillissement en de kasstromen, dit in dienst van de fraudecurator. Als UNO voerden wij dergelijke opdrachten al meerdere keren uit, echter nog niet eerder als deelnemer aan het landelijk platform.

Onze kennis van de gang van zaken voorafgaand aan een faillissement of ter voorkoming daarvan is nuttig voor de studie naar een toedracht. Evenzo is het voor onze dagelijkse praktijk, waarin we veelvuldig streven naar informele reorganisatie van schulden, uiterst relevant om de perceptie van de wetgevers en beleidsmakers te kennen.

Alle buitengerechtelijke saneringen die wij hebben mogen regisseren hebben – ook als deze uiteindelijk gerechtelijk zijn afgedwongen – een volstrekt deugdelijk resultaat opgeleverd, wat wellicht heeft bijgedragen aan de toelating van UNO als deelnemer aan het kennisplatform.

Gelet op onze onafhankelijkheid, ervaring en deskundigheid verwachten we in de toekomst veelvuldig ondersteunend te mogen optreden in fraudeonderzoek.

Meer weten over het boekenonderzoek dat wij doen voor curatoren? U leest er meer over in dit artikel.


Andere Artikelen

Actueel

Laat 2021 een bijzonder jaar worden én dan niet alleen door het breken van weerrecords

Lees meer
Actueel

Minicursus ‘verkoopproces & bedrijfswaardering’

Lees meer