ZOEKEN

Quick scan-wijsheden (dl. I): Juridische structuur

Artikel geschreven door: Arno Elting op 17 februari 2017

Welke lessen trekt UNO uit 20+ jaar ervaring met bedrijfskundige problematiek? In deel 1 van Quick scan-wijsheden nemen we de juridische structuur onder handen. We zijn daarbij op zoek naar de gemene deler: welke kenmerken heeft de juridische structuur van een succesvol bedrijf? Welke risico’s zijn er?

Branddeuren

Een goede juridische structuur is helder, logisch en biedt overzicht en zekerheid. De structuur is niet te simpel, maar ook niet te complex. Wanneer de werkmaatschappijen elkaar onderling zouden kunnen contamineren is het wijs hier een ‘branddeur’ tussen te hebben staan. Heeft uw bedrijf meerdere activiteiten of vestigingen? Deze horen alle in een aparte BV. Heeft u octrooien of andere strategische eigendommen in bezit? Zet ze in (een) aparte BV(’s). Risicobeheersing begint en eindigt bij de basisstructuur van de onderneming.

Flexibel

Tegelijkertijd is flexibiliteit nodig. Een onderneming is dynamisch, groeit of krimpt, waardoor de juridische structuur niet vast kan staan. Wijsheid is om de juridische structuur periodiek te evalueren en te toetsen aan de huidige stand van zaken. Een juridische structuur moet kunnen meebuigen of veranderen in geval van bedrijfsoverdracht, bedrijfsopvolging, afsplitsing of een fusie.

Financieringsstructuur

Last but not least moet ook de financieringsstructuur goed passen bij de juridische structuur. Heeft u op zorgvuldige wijze ‘branddeuren’ aangebracht in uw juridische structuur, maar doorbreken de afgesproken zekerheids- en borgstellingen deze? Dan gaat het nut van de branddeur verloren. Een risicovolle situatie met potentieel catastrofale gevolgen. En let op: fiscale eenheid kan worden opgelegd door de fiscus, zo dit niet zelf door het bedrijf is aangevraagd.

Op een rij

Do’s
Don’ts
 • De juridische structuur is zorgvuldig ingericht en wordt periodiek geëvalueerd.
 • De juridische structuur is helder en logisch (geen woud van BV’s maar ook niet te simpel).
 • Er is rekening gehouden met risico’s en er zijn afdoende ‘branddeuren’ ingebouwd.
 • Anderzijds is er flexibiliteit gecreëerd ten behoeve van bedrijfsopvolging, afsplitsing, fusie en overname.
 • Onderlinge zekerheid- en borgstellingen zijn zorgvuldig overdacht.
 • De aflossings- en verrekeningsmogelijkheden van interne r/c-verhoudingen zijn vastgelegd.
 • Strategische bezittingen (zoals OG, octrooien etc.) zijn afdoende afgesplitst van activiteiten.
 • Aandeelhoudersbelangen en bestuurdersbelangen zijn onderkend en ondervangen.
 • De structuur stamt uit lang vervlogen tijden en is nooit herzien of getoetst aan de huidige stand van zaken.
 • Met zorg ingerichte structuren worden om zeep geholpen doordat er een lus omheen gelegd wordt die fiscale eenheid heet, waarbij te vaak louter naar fiscale of administratieve motieven is gekeken.
 • Branddeuren worden door zekerheids- en borgstellingen doorbroken.
 • Branddeuren worden door interne r/c-verhoudingen doorbroken en/of er zijn geen afspraken vastgelegd omtrent aflossings- en verrekeningsmogelijkheden van interne r/c-verhoudingen.
 • Strategische bezittingen en activiteiten zijn samen in één entiteit opgenomen.
 • Verschillende activiteiten of activiteiten van meerdere vestigingen zijn samen in één entiteit opgenomen.
 • Aandeelhoudersbelang, bestuurdersbelang, stemverhouding loopt door elkaar of zorgt voor frictie.

Andere Artikelen

Actueel

Laat 2021 een bijzonder jaar worden én dan niet alleen door het breken van weerrecords

Lees meer
Actueel

Minicursus ‘verkoopproces & bedrijfswaardering’

Lees meer