ZOEKEN

Homologatie Onderhands Akkoord – praktijk en toekomst

Artikel geschreven door: Roelof van der Wielen op 23 maart 2018

UNO heeft veel ervaring met het regisseren van een onderhands crediteurenakkoord. Reden dat we tijdens een bijeenkomst van Turnaround Management Association tekst en uitleg mochten geven over onze praktijkervaring. WHOA: wat staat ons te wachten?

TMA-jaarbijeenkomst

Tijdens de jaarbijeenkomst van TMA deed UNO voor een volle zaal van turnaroundprofessionals uit de doeken wat de toegevoegde waarde is van een ervaren expert bij het saneren van schulden. Dat deden we in samenwerking met een ondernemer die haar bedrijf in 2015 heeft geherstructureerd met behulp van een crediteurenakkoord dat notabene in surseance is gehomologeerd.

In de afgelopen jaren heeft UNO ruim 80 buitengerechtelijk crediteurenakkoorden (BGCA’s) met succesvolle afloop mogen regisseren. Het is een belangrijk gereedschap gebleken om faillissementen te voorkomen. Met name in de periode na de financiële crisis maakten diverse branches een moeilijke periode door, waaronder de branche van onze co-presentator.

Praktijkcasus

Het middelgrote familiebedrijf van de ondernemer in kwestie heeft vestigingen in meerdere landen en circa 700 personeelsleden. De vakbekwame ondernemer heeft een zeer goede naam waardoor gecontroleerde sanering noodzakelijk bleek en een faillissement absoluut voorkomen moest worden.

Aan de hand van de bijzondere praktijkcasus belichtte Roelof van der Wielen de door UNO gehanteerde techniek van totstandkoming van het buitengerechtelijk dwangakkoord, evenals mogelijke hindernissen en valkuilen van het proces. De ondernemer leverde een sterke toevoeging aan de casus door haar ervaringen te delen.

Altijd nuttig om je kennis te delen met vakcollega’s. Met name over zo’n specifiek onderwerp als het onderhands crediteurenakkoord is er veel van elkaar te leren. Een trending onderwerp, gezien de aankomende wetswijziging die de procedure verder tracht te beteugelen.

WHOA

Homologatie Onderhands Akkoord – praktijk en toekomst

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord, nu in aangepast voorontwerp, betreft een wijziging van de Faillissementswet en zal ondernemingen in staat stellen om schulden snel en versimpeld te saneren buiten faillissement om. Van origine geïnspireerd op de Scheme of arrangement (V.K.) en de Chapter 11 proceeding (V.S.), is het primaire doel faillissement te voorkomen.

Een van de voorgestelde mechanismen ter beschikking van de regisseur van het Onderhands Akkoord (een door de rechtbank aangestelde, onafhankelijk expert) is een onvrijwillige implementatie van het onderhands akkoord voor alle betrokken partijen, indien een specifieke meerderheid het akkoord ondersteunt.

Schuldeisers en schuldenaren / aandeelhouders kunnen zo worden gedwongen akkoord te gaan indien de rechtbank het onderhands akkoord bindend verklaart. Dit kan in het voordeel werken van de ondernemer, maar ook in het nadeel. Denk aan een situatie waarin een aandeelhouder wordt gedwongen een extra uitgifte van aandelen te doen, om vers geld te accommoderen.

Meerwaarde

Wat is de meerwaarde van de voorgestelde wet homologatie onderhands akkoord? Het voorliggende wetsvoorstel biedt een aantal bruikbare aanknopingspunten voor turnaroundprofessionals. Bijvoorbeeld de afkoelingsperiode, snelheid van homologatie en discretie zijn welkome elementen.

De voorwaarde een deskundige in te schakelen om de liquidatiewaarde en reorganisatiewaarde vast te stellen is vanzelfsprekend koren op de molen van UNO. Expertise zal moeten worden opgedaan met classificering van schuldeisers en beteugelen van activistische schuldeisers.


Andere Artikelen

Actueel

UNO beschikt over WHOA herstructureringsdeskundige

Lees meer
Actueel

WHOA en de Herstructureringsdeskundige

Lees meer