ZOEKEN

Het beste moment om uw bedrijf te verkopen

Artikel geschreven door: Kyra Weaver op 4 juli 2016

Is er zoiets als een goed, of zelfs het beste, moment om uw bedrijf te verkopen? En zo ja, waardoor wordt dat dan bepaald? In dit artikel een aantal handvatten die richting geven aan de beantwoording van deze vragen.

Verkopen. Waarom?

Een ondernemer/DGA beziet vaak vanuit zijn eigen situatie de mogelijke verkoop van zijn bedrijf. Want wat betekent verkopen voor de toekomst van het bedrijf? En de eigen toekomst? En wat betekent het financieel? Immers, los van het emotionele vraagstuk: u wilt toch ook gewoon weten wat u er aan overhoudt?

In principe raadt UNO iedere ondernemer met een bedrijf in de volwassenheidsfase aan zich op enig moment te laten adviseren over de waarde van de onderneming, de waardebepalende elementen en de ontwikkeling van de waarde. Op deze manier komt op een strategisch optimaal moment de vraag ‘wanneer’ aan bod en welke soort partijen geschikte toekomstige kopers kunnen zijn. Voorbereiding is ook hier het halve werk.

Echter, net als bij alles in het leven, kunt u er natuurlijk voor kiezen om het uzelf gewoon te laten overkomen. Laissez faire. Wellicht dient een koper zich op het (voor u) juiste tijdstip aan. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. De keerzijde van dit scenario is, dat onverwachte omstandigheden het moment van verkoop voor u kunnen gaan bepalen. Zwaar weer. Onverwachte marktomstandigheden. En dit gaat doorgaans ten koste van de verkoopprijs. 

Randvoorwaarden

Voor een verkoper, die immers ook aandeelhouder is, speelt de verkoopopbrengst een belangrijke rol bij de beslissing om wel of niet te verkopen. U ziet waarschijnlijk graag een mooi aandeelhoudersrendement tegemoet. Hiermee kunt u nieuwe activiteiten ontplooien (en/of hopelijk lang met pensioen).

Eveneens speelt continuïteit van zowel het bedrijf als het personeel een rol in het verkoopproces. Uit ervaring weet UNO dat DGA’s de kernwaarden van het bedrijf trachten te borgen en graag zien dat de medewerkers goed terechtkomen na de verkoop van de onderneming.

Timing

De ene ondernemer is vooral een pionier, ziet mogelijkheden en realiseert deze kansen. Deze ondernemer heeft misschien wel vaker een (groeiend) bedrijf gekocht of verkocht en is wellicht sneller toe aan nieuwe uitdagingen. De andere ondernemer ziet misschien juist een uitdaging in het verder uitbouwen van de eigen onderneming. Persoonlijke voorkeuren, competenties en capaciteiten spelen altijd een sturende rol in het bepalen van het moment van verkoop.

Aan de andere kant is er de potentiële koper, die in veel gevallen belang heeft bij een min of meer gezonde onderneming. Bij voorkeur één die hij nog verder kan verbeteren. Dat is immers vanuit aandeelhouders­perspectief het meest opportuun.

Uw bedrijf verkopen op een strategisch optimaal moment kan tot een hogere verkoopprijs leiden. Ook heeft u dan waarschijnlijk meer macht om andere voorwaarden of details af te dwingen in de onderhandelingsfase. Een strategisch koper is immers bereid meer te betalen voor uw onderneming, omdat het hem op lange termijn meer oplevert dan wanneer hij de kans laat schieten.

Verkoopklaar maken

Het is goed te realiseren dat u een dergelijk strategisch verkoopmoment kunt beïnvloeden. De staat van de onderneming is daarbij van belang in relatie tot de beoogde koper. Het gaat hierbij onder andere om zaken zoals een verdedigbare marktpositie en goed perspectief (onderscheidend vermogen), gezonde risicospreiding bij producten/diensten, klanten en leveranciers, competent management, afhankelijkheid van de DGA, goede procesbeheersing en beperkte financiële risico’s.

Om een bedrijf optimaal ‘verkoopklaar’ te maken, is een goede voorbereiding een must. Het vergt dikwijls meer dan een jaar om alle voorbereidingen te treffen. Het is essentieel dat de koper zo min mogelijk argumenten vindt waarmee hij de koopprijs of het -proces kan betwisten danwel beïnvloeden.

Een goede voorbereiding zorgt er ook voor dat u als verkoper de regisseur blijft van het proces en dat de kans op succes hiermee zo groot mogelijk wordt gemaakt. Bovendien, door te anticiperen op mogelijke scenario´s bent u in staat om snel te schakelen en proactief te sturen ingeval een verkoopkans zich plotseling voordoet.

In ieder geval geldt dat een optimale opbrengst voor u als verkoper grotendeels wordt bepaald door de voorspelbaarheid van de winst(potentie) van het bedrijf. Een competitief en vitaal bedrijf is altijd goed verkoopbaar.

Conclusie

Kort samengevat: het beste moment van het verkopen van uw bedrijf hangt af van meerdere factoren

Hét beste moment om uw bedrijf te verkopen bestaat niet: u creëert het zelf.


Andere Artikelen

Actueel

UNO adviseert bij verkoop Voetbalwedden.net

Lees meer
Actueel

Vroom Funderingstechnieken haalt investeringsmaatschappij aan boord

Lees meer