ZOEKEN

Staatsgarantie bij overnamefinanciering

Artikel geschreven door: Kyra Weaver op 23 maart 2016

Het financieren van een bedrijfsovername kan een behoorlijke uitdaging zijn voor ondernemingen met een verhoogd risicoprofiel. De overheid biedt echter diverse mogelijkheden voor staatsgarantie op bedrijfsovernamefinancieringen. De drie belangrijkste regelingen zijn de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) en de Groeifaciliteit.

Met deze regelingen wil de overheid de beschikbaarheid van risicodragend kapitaal voor het MKB en (middel)groot bedrijf vergroten. De staatsgarantie kan worden gebruikt om het risico van financiering (deels) af te dekken en daarmee wordt financieren of investeren aantrekkelijker voor banken en participatiemaatschappijen.

Overnamefinanciering

Indien een onderneming voldoet aan de gestelde criteria, kunnen bij een en dezelfde overnametransactie eventueel meerdere regelingen worden toegepast. Bij een mix van risicodragend kapitaal, kunnen zowel bank als participatiemaatschappij aanspraak maken op staatsgarantie: bijvoorbeeld de GO-regeling voor de bancaire lening en de Groeifaciliteit voor de aandelenparticipatie.

BMKB

GO

Groeifaciliteit

Van toepassing op:Van toepassing op:Van toepassing op:
 

Bancaire leningen voor MKB-onderneming; ook opengesteld voor financiering door niet-bancaire financiers

 

Bancaire leningen voor (middel)grote onderneming

 

Achtergestelde bancaire leningen & investering (aandelenkapitaal / achtergestelde lening) van participatiemaatschappijen voor Nederlandse ondernemingen (geen eis bedrijfsomvang)

Ondernemingscriteria:Ondernemingscriteria:Ondernemingscriteria:
 

»  Max. 250 werknemers

»  Jaaromzet tot € 50 mln. of balanstotaal tot € 43 mln.

»  Gevestigde onderneming (bedrijfsvoering > 3 jaren), maar Startende ondernemingen (bedrijfsvoering < 3 jaren) komen eveneens in aanmerking (BMKB-krediet tot € 200K)

»  Partnerondernemingen met eigendomsrelatie van 25-50% worden naar rato meegerekend in bovenstaande eisen (investeringsmaatschappijen, universiteiten, lokale autoriteiten, etc. worden buiten beschouwing gelaten)

»  Nederlandse onderneming met bedrijfsactiviteiten voornamelijk in NL (ook voor ondernemingen op de BES-eilanden)

»  Voldoende rentabiliteit en continuïteitsperspectief

»  Uitgesloten sectoren: land- en tuinbouw, visserij, vee- of visteelt, publiek verzekerde gezondheidszorg, OG, financiële sector, rechtskundige dienstverlening

 

»  (Middel)grote onderneming

»  Nederlandse onderneming met bedrijfsactiviteiten voornamelijk in NL (ook voor ondernemingen op de BES-eilanden)

»  Voldoende rentabiliteit en continuïteitsperspectief

»  Geen bovenmatige kapitaalonttrekkingen in laatste jaar

»  Uitgesloten sectoren: landbouw, visserij, gezondheidszorg, OG (uitzondering: bemiddeling en projectfinanciering), financiële sector (uitzondering: bemiddeling)

 

»  Nederlandse onderneming met bedrijfsactiviteiten voornamelijk in NL (ook voor ondernemingen op de BES-eilanden)

»  Voldoende rentabiliteit en continuïteitsperspectief

»  Geen bovenmatige kapitaalonttrekkingen in laatste jaar

»  Uitgesloten sectoren: landbouw, visserij, gezondheidszorg, OG (uitzondering: bemiddeling), financiële sector

Voorwaarden financiering:Voorwaarden financiering:Voorwaarden financiering:
 

»  Bancaire financiering tot maximaal € 1,5 mln.

»  Voor bestaande bedrijven met kredietbehoefte tot € 267K is het mogelijk om 75% te financieren onder deze garantieregeling

»  Daarboven maximaal 50%

»  Fresh money

»  Uitzondering fresh money: herfinanciering door andere bank, of herfinanciering in geval van bedrijfsovername

»  Bedrijfsmatige bestemming 

»  Zekerheden conform gebruikelijke waardering bij bank (uitzondering: BMKB-krediet tot € 200K)

»  Privé borgstelling van minimaal 25% verplicht voor perso(o)n(en) met meerderheidsbelang

 

»  Bancaire financiering (al dan niet achtergesteld) tussen € 1,5 mln. en € 150 mln., maximale looptijd 8 jaar, variabele rente

»  Fresh money

»  Alleen voor financiering eigen bedrijfsactiviteiten

»  Zekerheden conform gebruikelijke waardering bij bank

»  Uitzondering fresh money: herfinanciering overbruggingskrediet (mits vooraf gemeld), herfinanciering door andere bank of herfinanciering in geval van bedrijfsovername

..

 

»  Bancaire financiering tot maximaal € 5 mln.

»  Participatiemaatschappij of aangesloten informal investor (achtergestelde lening of aandelenkapitaal) tot maximaal € 25 mln.; looptijd garantie 6 – 12 jaar

»  Fresh money

»  Uitzondering fresh money: in geval van overnamefinanciering uitkering van vrije reserves en afbetaling van een achtergestelde lening aan verkopende aandeelhouder(s)

»  De verstrekte lening is achtergesteld op concurrente crediteuren

»  Er mogen geen andere zekerheden gesteld worden dan persoonlijke borgstelling en/of verpanding van aandelen

Staatsgarantie:Staatsgarantie:Staatsgarantie:
 

90% (voor 50-75% van totale lening)

 

50%

 

50%

Welke financiers doen mee?Welke financiers doen mee?<Welke financiers doen mee?

Twijfelt u of uw financieringssituatie in aanmerking komt voor een of meer van de bovenstaande regelingen? Financiers, adviseurs en ondernemers kunnen een casus voorleggen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.RVO.nl).

Meer weten over het financieren van uw bedrijfsoverdracht? Neem contact op met onze adviseurs.
UNO bedrijfsadviseurs begeleidt al meer meer dan 20 jaar bedrijven in bijzondere situaties


Andere Artikelen

Actueel

UNO adviseert bij verkoop Voetbalwedden.net

Lees meer
Actueel

Vroom Funderingstechnieken haalt investeringsmaatschappij aan boord

Lees meer