Insolventiebegeleiding

Het sturen van een organisatie in financieel zwaar weer vergt een grote mate van expertise, ervaring en daadkracht van zowel algemeen als financieel management. Wij staan met meer dan 20 jaar ervaring in insolventiebegeleiding graag voor u klaar.

Een insolventietraject is zo’n bijzondere bedrijfssituatie waarin u als ondernemer behoefte kan hebben aan tijdelijke expert die u verder helpt.

Insolventiebegeleiding

Financieel zwaar weer kan voor u als ondernemer stressvol zijn. Dat snappen wij goed. Toch moet er vaak snel en adequaat worden gehandeld. Vanuit onze rol zorgen wij samen met u dat doortastend en met tact wordt opgetreden.

Overzicht en planmatigheid
In een insolventietraject ontstaat vaak hectiek: de liquiditeitskrapte kan tot spanningen leiden o.a. bij de huisbankier en crediteuren; dit vraagt extra tijd die er eigenlijk niet is. Daarnaast wordt duidelijkheid verlangd over de aard en omvang van de problematiek en hoe deze wordt opgelost. In deze fase is ervaring, kennis van zaken, maar ook doortastend vermogen van groot belang. De deskundigen van UNO vormen uw rots in de branding, behouden het overzicht en sturen planmatig aan op passende oplossingen. Uiteraard gebeurt dit discreet en onafhankelijk.

Zicht op perspectief met een Quick Scan
Aan de hand van informatie die wij van u ontvangen en gesprekken die worden gevoerd met sleutelfunctionarissen wordt een bedrijfskundige en financiële analyse gemaakt door middel van onze Quick Scan. Tijdens deze analyse wordt gezocht naar oorzaken achter verschillende symptomen. Aandachtspunten zijn: de marktsituatie, de concurrentiepositie en het commerciële bestaansrecht, de organisatie, het management, de procesbeheersing en de financiële status. Op basis daarvan worden de verschillende opties nader uitgewerkt en doorgerekend, inclusief liquiditeitsprognose.

Continuïteit van uw bedrijf
Aan de hand van de uitkomsten van de Quick Scan wordt, samen met u, het best passende scenario bepaald voor de toekomst van uw bedrijf. Dit wordt tevens besproken met de betrokken financier(s). Indien noodzakelijk vindt een herstructurering van de schulden plaats, bijvoorbeeld via een buitengerechtelijk crediteurenakkoord.  UNO treedt veelal als regisseur op namens uw bedrijf richting bank(en), crediteuren, fiscus en/of bedrijfsvereniging, UWV en accountants of juristen. Dit heeft als voordeel dat u zichzelf kunt blijven richten op de onderneming.

UNO werkt discreet en schakelt in nauw overleg met u als eindverantwoordelijke.

In bepaalde gevallen kan een faillissement of surseance onvermijdelijk of zelfs wenselijk zijn, soms als tussenstap om tot een gezond hernieuwd bestaansrecht te komen. Ook in dat geval zullen we u begeleiden bij de benodigde stappen om risico’s te beperken en het best mogelijke resultaat te realiseren.

U kunt bij UNO bijvoorbeeld terecht voor begeleiding bij:

Herstelplan na financiële uitdagingen

Bij financiële uitdagingen als dreigend faillissement, wordt er door de bank of externe investeerder niet zelden getwijfeld aan het bestaansrecht van de onderneming. Als sprake is van het bestaansrecht, wordt gevraagd naar een herstelplan en de bewaking van de realisatie. Wat is hierin belangrijk?

Bekijk bedrijfssituatie

Crediteurensanering

Soms dreigt een onderneming vast te lopen: de middelen zijn niet toereikend en de schulden lopen op. Op zoek gaan naar een financiële injectie is vaak niet afdoende om alles weer vlot te trekken; de weg naar herstel is vaak gecompliceerder. Een crediteurensanering kan een faillissement helpen voorkomen in sommige gevallen. Wat is goed om te weten?

Bekijk bedrijfssituatie

Onderneming in zwaar weer

Verkeert uw onderneming in zwaar weer? Of dreigt het daar in te komen? Schakel dan zo snel mogelijk hulp in van een onafhankelijke expert. Geen leuke stap, maar wel een nuttige.

Bekijk bedrijfssituatie

Alle expertises bekijken