ZOEKEN

Wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Bedrijven in financieel zwaar weer moeten meer kans krijgen succesvol te reorganiseren, vindt de Nederlandse wetgever. Op dit moment is het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in behandeling bij de Tweede Kamer. Invoering van deze wet is een ware game changer die het Nederlands (pre-)insolventierecht drastisch zal veranderen. De WHOA betreft een verbreding en verdieping van de huidige Faillissementswet. Hiermee kan buiten surseance en faillissement een dwangakkoord met of door schuldeisers worden bereikt.

Voor wie is de WHOA

De WHOA is voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen.

Het gebruik van een dwangakkoord onder de WHOA vereist dat een onderneming in een toestand verkeert waarin het aannemelijk is dat zij insolvent zal raken.

Herstructurering

Met de WHOA kan de rechtbank overgaan tot homologatie (bevestiging) van een akkoord voor sanering en herstructurering van de schulden van een schuldenaar. Een herstructurering wordt ingezet bij:

  • een gecontroleerde stopzetting van een bedrijfsvoering (economische noodzaak of gebrek aan opvolging);
  • een sanering van een knellende schuldenlast die het (aantoonbare) bestaansrecht van een bedrijf ondermijnt.

Doorgaans is er nieuw (vers) geld nodig voor een akkoord, wat meestal gepaard gaat met een wijziging op aandeelhoudersniveau.

Rol UNO

UNO is gespecialiseerd in advisering en begeleiding van MKB-ondernemingen en als zodanig bevinden de UNO-adviseurs zich in het oog van de orkaan. Vanuit UNO-perspectief: wij dienen het belang van de onderneming waarmee we voor alle stakeholders een neutrale positie hebben en het gehele speelveld met schone voeten kunnen betreden. Dit is meermaals doorslaggevend geweest voor het redden van een bedrijf of gecontroleerd stopzetten van een familiebedrijf.

Onze rol is ondermeer om schuldeisers uit te leggen wat hun gerede kans is op een betaling of aflossing. Daarvoor dienen de schuldeisers te worden gecategoriseerd en geïnformeerd alvorens ze kunnen stemmen over het voorgelegde akkoord.

Herstructureringsdeskundige

Sinds 2019 staat Roelof van der Wielen ingeschreven als Gerechtelijk Deskundige bij het LRGD, ook wel herstructureringsdeskundige genoemd. Deze deskundigheid is ontleend aan de UNO-praktijkervaring van zeker honderd buitengerechtelijke crediteurenakkoorden in de laatste 20 jaar in tal van branches (betaald voetbal, bouw, agri, retail etc.).

In de huidige herstructureringspraktijk wordt UNO voorgedragen door investeerders en kredietverschaffers en werken we meestal in opdracht van de schuldenaar/kredietnemer. We hebben/zoeken daarbij altijd een nauwe samenwerking met juridische insolventiespecialisten. Als de WHOA dadelijk is aangenomen door de Eerste Kamer kunnen wij door de Rechtbank worden benoemd om onder de WHOA akkoorden voor sanering en herstructurering tot stand te brengen.

Lees ook...

  • Herstructurering & turnaround management
    Lees meer
  • Profiel Roelof van der Wielen
    Lees meer