Disclaimer en privacyverklaring

Deze disclaimer en privacyverklaring zijn van toepassing op de door UNO bedrijfsadviseurs BV (KvK nr. 02065913) geëxploiteerde website www.uno-advies.nl.

DISCLAIMER

Aansprakelijkheid
De op deze website getoonde informatie wordt met maximale zorg en aandacht samengesteld door UNO bedrijfsadviseurs BV (hierna: UNO). Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of achterhaald is. UNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Rechten
UNO behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteurs- en merkrechten, portretrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website www.uno-advies.nl staat. Daaronder vallen onder meer teksten, afbeeldingen, video’s en documenten. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website.

Het is niet toegestaan om de site, of gedeelten daarvan, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, of op een andere manier op te slaan of ter beschikking te stellen aan anderen, in welke vorm dan ook, zonder hiertoe uitdrukkelijk toestemming te hebben verkregen van UNO.

U hoeft geen toestemming te vragen voor het downloaden of afdrukken van de informatie op de website voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

PRIVACYVERKLARING EN COOKIEBELEID

Wij zijn bij wet verplicht u te informeren over ons privacy- en cookiebeleid, welke persoonsgegevens UNO via het gebruik van deze website verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Privacy en persoonsgegevens
UNO respecteert uw privacy. Wij verzamelen op beperkte schaal uw gegevens. Bijvoorbeeld als u reageert op een mailing, via deze website informatie opvraagt via een contactformulier of op een andere manier gegevens achterlaat. Om op uw vraag te kunnen reageren, zal UNO dan enkele gegevens van u vastleggen (zoals uw naam en e-mailadres of uw adres). UNO verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf bewust aan ons verstrekt via de website. U kunt onze website dus anoniem bezoeken.

Wij bewaren of gebruiken de persoonlijke gegevens die u bewust achter laat op de website niet voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring gestelde doeleinden, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden die niets met UNO te maken hebben (met uitzondering van de door UNO gebruikte domeinbeheerders), tenzij UNO hiertoe wettelijk verplicht wordt. Persoonlijke gegevens die u met UNO deelt worden vertrouwelijk behandeld en goed beveiligd. De verwerking van persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies
Op deze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw apparaat achterlaat als u die website bezoekt. Bij een volgend bezoek zal de website door deze cookies uw apparaat herkennen. Via cookies kan het bezoek aan een website persoonlijker worden gemaakt, door bijvoorbeeld navigatiegegevens en voorkeuren van bezoekers te onthouden.

Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

Noodzakelijke cookies
Bepaalde cookies stellen gebruikers in staat om www.uno-advies.nl te bekijken en de functies op de website te gebruiken. De informatie die door deze noodzakelijke cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

Google analytics
UNO maakt gebruikt van Google Analytics. Google Analytics is van Google Inc. (Google). Google plaatst bij het gebruiken van de website cookies op uw apparaat en analyseert de verkregen data voor UNO. Via deze cookies meet UNO hoeveel bezoekers op de website komen, wat het meest wordt bekeken et cetera. De verzamelde statistische informatie wordt door ons gebruikt om de inhoud van de website en de navigatie beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers en om de website beter te laten functioneren.

Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers. Google zal de verzamelde informatie delen met derden wanneer zij hier wettelijk toe verplicht zijn of ingeval derden de data namens Google Inc. verwerken.

UNO heeft een aantal stappen ondernomen om het gebruik van Google Analytics zo privacy-vriendelijk mogelijk te maken voor u als gebruiker van de website. Wij hebben o.a. een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics en hebben Google expliciet geen toestemming verleend om verzamelde gegevens te delen met andere diensten van Google. De privacyverklaring van Google Analytics vindt u hier.

Mailchimp
UNO maakt gebruik van Mailchimp om ongeveer vier keer per jaar nieuwsbrieven te versturen. Indien u een nieuwsbrief van UNO ontvangt en opent, plaatst Mailchimp cookies op uw apparaat. UNO gebruikt deze data om de inhoud van de nieuwsbrieven beter af te kunnen stemmen op de behoeften van de abonnees. Mailchimp gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van het adressenbestand. Meer informatie over de cookies van Mailchimp vindt u in de privacy policy van Mailchimp.

Cookies verwijderen / blokkeren
Als u niet wilt dat onze website cookies op uw apparaat achterlaat, kunt u via de instellingen of opties van uw webbrowser aangegeven dat u niet langer wilt dat er cookies op uw apparatuur worden geplaatst. Ook kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding of helpfunctie van uw webbrowser.  Mogelijk kunt u daarna sommige gedeelten of functies van onze website niet optimaal gebruiken.

ALGEMEEN

Inzage
UNO biedt u toegang tot uw persoonlijke gegevens na verificatie van uw identiteit. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. In het laatste geval zal UNO trachten tegemoet te komen aan uw verzoek, tenzij de persoonlijke gegevens van rechtswege of om rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard moeten blijven.

Derden
Verwijzingen naar websites die niet door UNO worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. De disclaimer en privacyverklaring zijn niet van toepassing op de websites van derden, ook in het geval dezen door middel van (social media) buttons of links met onze website verbonden zijn. UNO staat niet in voor de inhoud van websites van derden en/of het functioneren daarvan, inclusief hun privacy- en cookiebeleid.

Wijzigingen
De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn. Wij raden u daarom aan om met regelmaat deze pagina te bezoeken.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over deze disclaimer en privacyverklaring zijn wij te bereiken via telefoonnummer 088 – 506 1000 en e-mailadres info@uno-advies.nl