Nieuw business model voor een multinational

UNO is sinds enkele jaren als bedrijfsadviseur betrokken bij een multinational met een belangrijk strategisch vraagstuk: hoe om te gaan met aflopende patenten en toch grip te houden op de markt? UNO doet verslag van deze bijzondere casus, waarin een strategische heroriëntatie grote gevolgen heeft voor het business model van de onderneming.

Koersverandering op komst

De onderneming in kwestie ontwikkelde eind vorige eeuw een technisch hoogwaardige methode en verkoopt wereldwijd licenties aan lokale aannemers¬bedrijven voor het gebruik hiervan. Tot de bedrijfsstructuur hoort een dochteronderneming die met aannemersdienstverlening de methode in het eigen werelddeel vermarkt. Echter, binnenkort vervalt een belangrijk patent. Hierdoor zal de concurrentiepositie van de onderneming minder goed verdedigbaar zijn. De onderneming voelt zich genoodzaakt om een koersverandering in te zetten met focus op de lange termijn. UNO wordt gevraagd om een strategische heroriëntatie en de ontwikkeling van een nieuw business model te begeleiden.

Grip op de markt

Niet alleen de aflopende patenten vormen een probleem; de onderneming opereert in een markt waarin hevige concurrentie plaatsvindt. Stelselmatig bedreigen patentbreuk en juridische (terreur)acties van concurrenten de onderneming. Hoe nu verder? Op basis van een uitgebreide gezamenlijke analyse adviseert UNO een nieuwe tactiek: het verkleinen van de afstand tot de markt. En dat ingezet moet worden op een aanvallende strategie in plaats van een overlevingsstrategie. Het plan is om meer grip te krijgen op de bestaande lokale markten en tevens uit te breiden naar nieuwe markten.

Hoe?

In eerste instantie middels joint ventures met (en waar nodig overnames van) lokale afnemers van de licenties. En door alle subsidiaire aannemersbedrijven onder één brandname in de markt te zetten. De onderneming is vanwege het dochterbedrijf al goed bekend met het type dienstverlening van de lokale partijen. Met de overstap van ‘patentdenken’ naar ‘marktdenken’ ontwikkelt de onderneming zich tot multinational met meerdere lokale marktposities. Zo worden wereldwijd nieuwe, directe verkoopkanalen aangeboord. UNO begeleidt de strategische planning en de acquisities.

“Bijzondere bedrijfssituaties vragen vaak om creatieve oplossingen. Ik help u daarbij.”

Kyra Weaver
Bedrijfsadviseur & Marketing bij UNO sinds 2014

Strategische heroriëntatie

Een strategische heroriëntatie evalueert de huidige koers van de onderneming en staaft deze aan nieuwe ontwikkelingen. Een belangrijke actie om te ondernemen bij dalend rendement of externe bedreigingen en kansen.

Een nieuw business model

Met begeleiding van UNO ontwikkelt de onderneming een nieuw business model. Het resultaat? Omzet en EBITDA zijn in de afgelopen jaren explosief gegroeid, evenals de strategische waarde. De komende jaren zal de multinational de focus leggen op het optimaliseren van de dienstverlening in de lokale markten (beste service voor de eindklant), het aanscherpen van de marketing (betere binding met de markt) en verdere internationalisering (acquisities). Groeikansen ziet deze onderneming genoeg. Ook in nieuwe markten.

Wij zijn experts in bijzondere bedrijfssituaties

  • Innovatief
  • Betrokken
  • Vertrouwd