ZOEKEN

Bedrijf verkopen? Hier moet u op letten in 2016.

Artikel geschreven door: Luuk Veurink op 6 juli 2016

De markt van fusies en overnames trekt verder aan, zo wordt verwacht, en mede door de lage rentestand worden bedrijven hoger gewaardeerd. Echter, in een markt onderhevig aan de krachten van vraag en aanbod is waarde niet gelijk aan prijs. Hoe beïnvloeden rente en marktomstandigheden bedrijfswaarderingen? Hoe ga je om met een valuation gap? Wat is een earn-out? Kortom, waar moet je rekening mee houden als je je bedrijf wilt verkopen in 2016?

Huidige rente gunstig voor bedrijfswaarderingen

De DCF-methode (discounted cashflow) is een veelgebruikte waarderingsmethodiek. Hiermee wordt een prognose gemaakt van de toekomstige vrije kasstromen, contant gemaakt tegen een gemiddelde kapitaalkosten. Je kijkt dus niet naar historische cijfers, maar naar toekomstig potentieel.

In de calculatie worden diverse risicofactoren meegewogen, zoals het risicoprofiel / de rendementseis, de markt, inflatie, rente, etc. Redelijkerwijs kun je met deze methode niet meer dan 4 of 5 jaar vooruit kijken; daar biedt het (huidige) marktsentiment simpelweg te weinig houvast voor.

De huidige lage rentestand kan zorgen voor een hogere bedrijfswaardering. Waarom? Deze invloed van rente is in de basis als volgt te verklaren: in de DCF-methode wordt o.a. de vermogenskostenvoet van vreemd vermogen meegewogen. Goedkoop vreemd vermogen zorgt doorgaans voor een hogere bedrijfswaardering.

Buyer’s market en earn-out

Voor 2016 wordt een toename van het aantal (strategisch) kopers voorzien. Deze kopers stappen nu in omdat de omstandigheden gunstig zijn: de lage rente, de grote optredende veranderingen in de markt en het verwachte aantrekkende aanbod (babyboomers die overwegen hun bedrijf te verkopen) zijn allemaal factoren die zorgen dat de overnameprijzen laag gehouden kunnen worden. Dit noemen we een buyer’s market.

Wanneer een verkoper en koper het niet eens zijn over de verwachte groei of prestatie van een bedrijf, komt het wel eens voor dat (een deel van) de koopprijs wordt gekoppeld aan toekomstig resultaat en prestaties van het zittend management. Dit noemt men een earn-out.

De koopprijs wordt dan (deels) berekend op basis van een aantal doelstellingen die na de overname behaald moet worden. Zoals bijvoorbeeld het behalen van omzettargets of toekomstige winsten, het realiseren van een bepaalde groeifactor of het aantrekken van een X-aantal nieuwe opdrachten met een bepaalde waarde.

Een earn-out is dus in feite een methode om het risico van een deel van de koopsom af te wentelen op de verkoper, die moet bewijzen dat zijn bedrijf de toekomstige waarde krijgt die aan de onderhandelingstafel beloofd was. Hiertoe worden uitgebreide afspraken vastgelegd in het verkoopcontract en dat kan op tal van manieren. Nuttig als u nog een tijd betrokken wilt blijven bij de onderneming, maar onprettig als u graag direct wilt uitstappen. In dat geval moet u misschien genoegen nemen met een lagere verkoopprijs.

Wees voorbereid op de valuation gap

Mede door de lage rentestand wordt het aantrekkelijker voor durfkapitalisten, participatiemaatschappijen en informal investors om te investeren. Er wordt actief jacht gemaakt op kansen in de markt, met perspectief op hoger rendement. Buitenlandse interesse zien wij eveneens toenemen.

De kooplust wordt geïllustreerd door een toenemend verschil tussen de waarderingen van kopers en verkopers, de zogeheten valuation gap. Zowel Nederlandse als internationale bedrijven geven aan dat een waarderingskloof tussen koper en verkoper van minimaal 10% is ontstaan. In een substantieel aantal gevallen gaat het zelfs om een gat van 25% of meer. De markt verwacht dit jaar dat het verschil verder zal toenemen.

Strategische kopers

Het is verstandig om vooraf rekening te houden met de kern van de waarderingstechnieken: de inschatting van het risicoprofiel van de onderneming. Hierop baseren mogelijke kopers hun rendementseis (cost of equity) ten aanzien van uw bedrijf.

Het risicoprofiel is ook sterk afhankelijk van factoren als de branche-ontwikkeling, de grootte van de onderneming, de afhankelijkheid van de DGA, etc. Een zuivere bedrijfswaardering stoelt op de juiste inschatting van het risicoprofiel van het bedrijf.

Naarmate een koper een meer strategische insteek kent, daalt het risicoprofiel voor de koper en daarmee de rendementseis. Dit geeft een betere ‘multiple’, dus hogere verkoopwaarde.

Een goede voorbereiding…

Houd rekening met het verschil in bedrijfswaardering en verkoopprijs en de macht van kopers. UNO hanteert diverse waarderingsmethoden voor een bedrijfswaardering. Het resultaat is een bandbreedte van waarden en niet een enkel getal. Dat doen we omdat we samen met of namens onze klanten graag goed voorbereid aan de onderhandelingstafel plaatsnemen.

Laat u informeren over het geschikte moment om uw bedrijf te verkopen en hoe u uw bedrijf hier optimaal op kunt voorbereiden. Meer weten over de strategische waarde van ondernemingen? Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten.


Andere Artikelen

Blog

Linkshandige ondernemers

Lees meer
Blog

Wat kunnen ondernemers van katten leren

Lees meer