ZOEKEN

Emissieloze auto’s: wat verandert er voor het verdienmodel van de autodealer?

Artikel geschreven door: Arno Elting op 15 mei 2018

In 2030 moeten alle nieuwe auto’s die in Nederland worden verkocht emissievrij zijn. Althans, dat is het streven van de Nederlandse overheid, die daarmee Europese richtlijnen volgt. In 2017 was nog maar 2,6% van de verkochte nieuwe auto’s voorzien van een elektrische of hybride aandrijving; een lange weg te gaan dus in verkoopaantallen. Toch kunnen de ontwikkelingen wel eens sneller gaan dan u zich nu realiseert.

U kunt dit artikel ook lezen op LinkedIn

Autofabrikanten en wetgeving

We hoeven u niet uit te leggen dat de merkdealers aan de vooravond van grote veranderingen staan. De Europese Commissie heeft weliswaar afgezien van een verplichte quota voor emissieloze auto’s, maar is wel van plan de Europese auto-industrie te belonen als ze een flinke stap zetten in de juiste richting. Indien in 2025 het wagenpark van een autofabrikant voor minimaal 15% bestaat uit auto’s met een lage uitstoot (<50 gram CO2 per km), kan de fabrikant rekenen op coulance bij de eigen uitstoot van koolstofdioxide. Een sterke impuls voor autofabrikanten om hun investeringen in nieuwe technologie te intensiveren.

Zowel de deskundigen als de buitenstaanders zijn het er over eens dat de weg naar duurzaamheid en terugdringen van emissie flinke gevolgen gaat hebben voor onze auto en ons autogebruik (zowel zakelijk als privé). Het ligt bijvoorbeeld voor de hand dat het wetgevend kader, van nationaal tot lokaal, zal trachten auto’s met emissie op termijn van de weg te weren (milieuzone ’s en verkoopverbod) en de keuze van de consument sterk te beïnvloeden (accijnsverhogingen aan de pomp en andere incentives). Logischerwijs zal vervuiling door wegtransport, wat goed is voor >70% van de totale emissies van transport, op een harde aanpak kunnen rekenen.

Merkdealers en hun verdienmodel

Emissieloze auto’s: wat verandert er voor het verdienmodel van de autodealer?

Deze ontwikkelingen hebben uiteraard grote invloed op de verkoop, onderhoud, reparatie en schadeherstel van ons wagenpark. Merkdealers worden regelmatig door hun fabrikant of importeur bijgepraat over dit onderwerp en zullen worden begeleid bij zaken als omscholing van personeel, werkplaatsgereedschap en marketing.

De gevolgen zijn echter voor rekening en risico van de ondernemer. Als ondernemer in de automotive zult u dan ook een visie moeten hebben of ontwikkelen voor de toekomst van uw bedrijf. Er is daarbij sprake van een groot aantal aandachtspunten:

Marktonderzoek en voorbereiding

Uiteraard is het nog wat vroeg om precies te kunnen voorspellen hoe deze ontwikkeling zich gaat ontvouwen, maar het is wel zaak om eens goed na te denken over de mogelijke effecten voor uw verdienmodel en onderneming.

U kunt in het kader van onderzoek ook eens met een aantal concullega’s om de tafel. Bijvoorbeeld met de merkdealers in uw omgeving. Hoe kijken zij aan tegen dit vraagstuk? Heeft hun fabrikant dezelfde visie als de uwe? En vraag ook zeker uw klanten eens naar hun specifieke behoeften op dit gebied. Gaan deze veranderen? En op welke termijn?

Ten slotte: probeer de uitkomsten van uw marktonderzoek ook te vangen in een financiële meerjarenraming, met daarin een aantal scenario’s, zodat u de impact op rendement en investeringen in beeld krijgt. En actualiseer de ramingen regelmatig zodra er nieuwe informatie beschikbaar is die uw scenario’s verandert, zodat u niet wordt verrast en tijdig kunt schakelen.


Andere Artikelen

Actueel

UNO adviseert bij verkoop Voetbalwedden.net

Lees meer
Actueel

Vroom Funderingstechnieken haalt investeringsmaatschappij aan boord

Lees meer