ZOEKEN

Sturen op uren

Artikel geschreven door: Arno Elting op 6 juli 2016

Na alle projecten met een positief resultaat te hebben afgesloten alsnog een negatief resultaat aan het einde van het boekjaar? We komen het vaak tegen. Mogelijk wordt dan een onderdeel van het sturingsmechanisme onderbenut. Sturen op uren: hoe doe je dat?

Sturing op uren kwijt

UNO komt vaak en graag bij productiebedrijven, bouwbedrijven en bouwgerelateerde bedrijven over de vloer. Dit zijn urenbedrijven, waar een goede beheersing van het primaire proces het verschil is tussen winst en verlies.

Opvallend in onze dagelijkse praktijk is, dat veel bedrijven hun sturing op de uren zijn kwijtgeraakt. Niet zelden worden de uren slechts geregistreerd voor de facturatie of loonadministratie. Daarbij vindt sturing met name plaats op basis van personele bezetting per jaar (FTEs) en minder op beschikbare productieve uren per maand.

Een kostprijsanalyse kan helpen de achilleshiel in de bedrijfsvoering te vinden. Bovendien, het is eenvoudig toepasbaar met gegevens die vaak al bekend zijn.

De kostprijsanalyse

Door te berekenen wat de totale kosten per uur zijn en deze te vergelijken met de toegevoegde waarde per uur in relatie tot de geldende marktprijzen ontstaat een gefundeerd beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden van rentabiliteitsherstel. Hoe gaat dat?

De grondslag voor deze berekeningen zijn de productieve (directe) uren. Hieronder treft u een voorbeeldberekening. In zowel jaar 2015 als 2016 is de toegevoegde waarde per uur minder dan het gehanteerde normtarief. In andere woorden: er is verlies gemaakt op de factor ‘arbeid’ (directe uren).

In 2015 zijn de totale kosten per direct uur echter fors hoger dan het normtarief en dus ook de TW per direct uur. In totaal is het resultaat op de directe uren in 2015 negatief, zowel vanwege de factor ‘arbeid’ als de factor ‘kostenbeheersing’. In 2016 zijn de totale kosten lager en is het normtarief voldoende dekkend, ondanks de lage TW per direct uur.

Kostprijsanalyse voorbeeldberekening 2

‘Projectniveau-blindheid’

Ook treft UNO vaak, dat voor- en nacalculaties voornamelijk op projectniveau worden gemaakt. Het resultaat wordt per project geanalyseerd en men kan de uitkomsten gebruiken om de bedrijfsvoering aan te scherpen.

Het gevaar bestaat echter dat de totale toegevoegde waarde (of totale dekkingsbijdrage) uit het oog verloren wordt wanneer de primaire focus ligt op het individuele projectresultaat. Want dragen alle projecten tezamen wel voldoende bij om de kosten te kunnen dragen en een winstgevend bedrijfsresultaat te realiseren?

Het kan bijvoorbeeld zijn dat er onvoldoende volume is (te weinig projecten) om de totale bedrijfskosten te dekken.

Daarnaast is het tarief dat in de voorcalculatie wordt gehanteerd in veel gevallen al geruime tijd niet opnieuw gecalculeerd. Verkeerde en verouderde informatie maakt sturen op uren onmogelijk. Zaak is dus de algemene kosten regelmatig opnieuw te calculeren. Bij voorkeur elk jaar.

Checklist

Is uw sturing op uren strak genoeg afgesteld? Deze checklist kan u op weg helpen:


Andere Artikelen

Actueel

UNO adviseert bij verkoop Voetbalwedden.net

Lees meer
Actueel

Vroom Funderingstechnieken haalt investeringsmaatschappij aan boord

Lees meer