ZOEKEN

De zin en onzin van een bedrijfsplan

Artikel geschreven door: Daan Noort op 11 november 2015

UNO komt niet veel ondernemingen tegen die een doortimmerd bedrijfsplan beschikbaar hebben. Vele ondernemers vertrouwen op hun eigen reflexen; ondernemen is immers een risicovol vak. Zolang die reflexen werken en winstgevend zijn, zal men daar niet snel van afwijken. De vraag is echter: is het hebben van een bedrijfsplan zinvol of onzin?

De praktijk

Verreweg de meeste bedrijven waar UNO mee in aanraking komt hebben wel een begroting, maar geen onderbouwing hiervan met een bedrijfsplan. Sommige bedrijven hebben helemaal geen plannen of begrotingen, met als reden dat ze immers toch niet uitkomen (dat klopt vaak!) en de flexibiliteit uit de organisatie halen. De doorsnee ondernemer is bovendien behoorlijk eigenwijs. En dat is juist iets wat wij waarderen.

In de praktijk wordt actief gezocht naar een balans tussen gestructureerd en procesmatig werken enerzijds en creativiteit en ruimte voor zelfontplooiing anderzijds. Deze combinatie vormt een zeer belangrijke succesfactor voor een vitale (en dus beweeglijke en offensieve) onderneming. Een bedrijfsplan is daarbij geen voorwaarde, maar het hebben van een duidelijk plan voor de onderneming  is essentieel.

Strategisch bedrijfsplan

Bij middelgrote bedrijven beoogt UNO graag een strategisch bedrijfsplan, of tenminste de kritische massa waarmee een plan tot stand kan komen. Om slagvaardig te kunnen blijven opereren in de markt is inzicht nodig. De onderneming moet daarvoor haar markt en concurrenten kennen (externe analyse), maar ook de sterktes en zwaktes binnen het eigen bedrijf (interne analyse).

Het leuke is dat het proces van planvorming de kracht en vitaliteit van het management versterken. Door ermee bezig te zijn worden slagvaardigheid en creativiteit gestimuleerd. Bovendien komt hiermee het uiteindelijke plan ‘tussen de oren’ en is niet het papier waarop het geschreven staat bepalend. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen binnen het bedrijf op hetzelfde kompas vaart.

Ondernemingswaarde en strategische waarde

Wat iedere ondernemer interesseert is de waarde van zijn/haar bedrijf. Doorgaans is het nuttig om dat als aanknopingspunt te kiezen en vandaaruit te beredeneren wat de waardebepalende elementen en verbeterpunten zijn.

Vooral wanneer een ondernemer van plan is om in de toekomst het bedrijf te verkopen, is het ook relevant te kijken naar de strategische waarde van de onderneming. De strategische waarde is de waarde die de onderneming kan hebben voor een potentiële koper. Aan de andere kant van de onderhandelingstafel spelen op te leveren synergetische of schaalvoordelen mee en dus ook zaken als het verdienmodel en de bedrijfsstrategie. Goed om van tevoren rekening mee te houden.

Conclusie

Een bedrijfsplan maak je vanuit een functionele overweging; het is een middel om strategische doelen te bepalen en geeft richting hoe deze na te streven. UNO’s oordeel? Het hebben van een bedrijfsplan is zinvol en waardevol, maar niet vanzelfsprekend.

Kunt u hulp gebruiken bij het uitwerken van een pragmatisch bedrijfsplan? Dan kunnen wij wellicht iets voor u betekenen. Lees het hier.


Andere Artikelen

Actueel

UNO adviseert bij verkoop Voetbalwedden.net

Lees meer
Actueel

Vroom Funderingstechnieken haalt investeringsmaatschappij aan boord

Lees meer