Strategische heroriëntatie

Een strategische heroriëntatie evalueert de huidige koers van de onderneming en staaft deze aan nieuwe ontwikkelingen. Een belangrijke actie om te ondernemen bij dalend rendement of externe bedreigingen en kansen.

Een nieuwe koers? Wees zorgvuldig!
Een onderneming in zwaar weer, geconfronteerd met dalend rendement of in een plotseling hevige concurrentiestrijd, kan veel baat hebben bij een strategische heroriëntatie. Zorgvuldigheid is hierbij van groot belang. Zomaar iets anders gaan doen, brengt over het algemeen grote risico’s met zich mee voor u als ondernemer. Meestal is er geen weg terug.

Werk scenario’s uit
Wij raden altijd aan verschillende scenario’s te beschouwen. Welke ontwikkelingen signaleert u als ondernemer, waar liggen de oorzaken en welke oplossingsscenario’s zijn realistisch? Kijk met een zo’n breed mogelijk perspectief naar de mogelijkheden. Wat moet er anders? Is het beter om te stoppen, in te zetten op een bedrijfsoverdracht, een nieuw bedrijfsmodel te ontwikkelen of is de crisis juist van tijdelijke aard en hoeft er niets te veranderen?

Door al deze scenario’s uit te werken en door te rekenen, krijgt u goed zicht op de mogelijkheden en consequenties. Hoofdvraag is steeds: “Wat is het bestaansrecht van mijn onderneming en houdt deze stand in de markt van de toekomst?”

Strategische analyse als hulpmiddel
Belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van de scenario’s en het kiezen voor de best passende route voor uw onderneming is de strategische analyse: SWOT. Hierin worden de sterktes en zwaktes van het bedrijf afgezet tegen de kansen en bedreigingen in de markt. Het model voorziet in het overzichtelijk maken van de bewegingen die de onderneming kan maken, maar ook welke beweging het meest oplevert naar de toekomst toe.

Heldere keuzes geven duidelijkheid
Na het doorlopen van de verschillende scenario’s en het maken van de strategische analyse, is het van belang een duidelijke keuze te maken en de rest van de bedrijfsstrategie daar op uit te bouwen. Door eenduidig te zijn in deze keuze, wordt het uitstippelen van de bijbehorende stappen overzichtelijk en is de kans op draagvlak binnen het bedrijf het grootst. Bovendien draagt het bij aan het onderscheidend vermogen van uw onderneming.

Plan van aanpak als houvast
Nu de strategische heroriëntatie is ingezet, wordt het tijd voor een plan van aanpak. Welke stappen zijn er nodig om de kanteling in te zetten en te implementeren in de bedrijfsvoering? Maar ook: hoe wordt de voortgang van de heroriëntatie bewaakt en geëvalueerd?

Hoe duidelijker het plan en hoe strenger de bewaking, des te groter de kans op een succesvolle voortzetting van de onderneming.

Wij zijn experts in bijzondere bedrijfssituaties

  • Innovatief
  • Betrokken
  • Vertrouwd